Ungdom, vi lytter!

Et Ungdomsmanifest og unge menneskers rop om mer anerkjennelse i det Europeiske ungdomsåret, har inspirert Interreg Nordlige Periferi og Arktis. Programmet har begynt å engasjere seg mer proaktivt sammen med ungdom. Dette betyr meningsfull involvering av unge i beslutningsprosesser. Unge tilbys også rom for å uttrykke egne visjoner for fremtiden.

Om ungdom, sammen med ungdom

I november 2022 arrangerte programmet en YOUTH IN THE NPA-konferanse i den norske byen Bodø. Omtrent en tredjedel av deltakerne, inkludert talerne, var personer mellom 15 og 35 år. Arrangementet satte ungdom i søkelyset. Det var de som snakket om sine daglige utfordringer og behov. Det var også de unge som kom med forslag til hvordan man kan gjøre avsidesliggende områder mer attraktive og tilgjengelige for alle. Både i dag og i fremtiden.

ei ung jente på en scene som snakker til et publikum
Kristine Flem Willassen (17), deltaker i ungdomsprogrammet UNG2024. Foto: Håvard B. Rødsand

Å gi ungdom litt mer ansvar er ikke en dårlig ting. Når vi har det i våre hender, forstår vi hvor viktig det er. Ungdommen trenger å få ansvaret for å skape noe, sier Kristine Flem Willassen fra Bodø og deltaker i ungdomsprogrammet UNG2024. Hun var også deltaker på Youth in the NPA-konferansen.

UNG2024 er ungdomsprosjektet i Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Prosjektet styres av et ungdomsstyre. Målet med prosjektet er å skape attraktive samfunn for ungdommer for å motvirke fraflytting fra Nord-Norge.

Talene, presentasjonene og ideene som ungdommen presenterte på konferansen var både inspirerende og overbevisende. Programmet bestemte seg derfor for å publisere dem. Denne korte, informasjonsrike brosjyren gjenspeiler stemmene til unge mennesker. Den beskriver barrierene og mulighetene som livet i Europas periferier bringer med seg.

I brosjyren legges det også frem forslag på hvordan yngre og eldre generasjoner sammen kan bidra til en grønnere verden. Målet med denne publikasjonen er å inspirere andre over hele Europa til å gjennomføre endringer gjennom å dele vellykkede initiativer og praksiser.

Det er viktig at unge mennesker er med å bestemme utviklingen i samfunnet vårt, og jeg synes det var spesielt interessant å ha med UNG2024 på den årlige programkonferansen. Der fikk ungdommene snakket om hvordan de bestemmer innholdet og organiserer arbeidet rundt aktiviteter i forbindelse med at Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024, sier Linn-Marie Lillehaug Pedersen, regionalt kontaktpunkt for Interreg NPA.

Kanskje vi kan bli bedre til å tenke lengre enn ungdomsinvolvering, og faktisk se på hvordan unge mennesker i større grad kan være med å bestemme innhold og retning i Interregprogrammene, avslutter Pedersen.

profilbilde av Linn-Marie Pedersen
Linn-Marie Lillehaug Pedersen, regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis. Foto: Trond Erlend Willassen

Fra idé til handling

Etter å ha hørt på ungdommer snakke så lidenskapelig om sine ideer, kom Interreg Nordelig Periferi og Arktis-programmet opp med en rekke tiltak for å inkludere ungdom. Målet er å engasjere seg sammen med unge mennesker i programmets områder. Nå, nesten ett og et halvt år etter YOUTH IN THE NPA-konferansen i Bodø, ser Interreg NPA på noen av stegene programmet har tatt siden da.

To transnasjonale ungdomsorganisasjoner, Arctic Youth Network og Nordisk Ungdomsråd, deltar nå som faste observatører i programmets overvåkningskomité. Deres innspill bidrar til å inkludere et ungt perspektiv i programbeslutninger og deres syn på ungdomsrelevante prosjektsøknader.

For å støtte ungdomsorganisasjoner og unge mennesker til å jobbe tettere sammen på tvers av land, tilbyr NPA en støtteordning som er godt egnet for ungdom. Dette innebærer småskala prosjekter med kortere varighet og enklere rapporteringskrav.

Programmet oppmuntrer også sterkt til at prosjekter tar imot Interreg Youth Volonteers (Interregs Ungdomsvolontører), slik som Pauline og Ar2CorD-prosjektet gjorde. Dette er en mulighet for unge mennesker å prøve på egenhånd hvordan det er å jobbe i et transnasjonalt samarbeidsprosjekt.

Til slutt vil Interreg NPA også konsultere unge mennesker i diskusjonene om det fremtidige programmet etter 2027, som vil starte snart.

Publikasjoner

Kontakt

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland Fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC