Interreg Kolarctic 2021 – 2027 er ute på offentlig høring til 11. desember

Programdokument for Interreg Kolarctic 2021-2027 er nå på offentlig høring. Administrasjon og den norske programkomiteen i Kolarctic ønsker tilbakemelding fra norske aktører på utkastet til program. Videre ønskes også tilbakemelding på utkast til rapporten om strategisk miljøvurdering (Strategic Environmental Assessment – SEA). Høringen er åpen frem til 11. desember 2021.

Interreg Kolarctic gir økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til regional utvikling og samarbeid mellom aktører i nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer samarbeid over grensene, attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser.

Høringsdokumenter og tilbakemeldingsskjema finnes her.

Høringen er åpen for alle som er interessert i det fremtidige programmets innhold og gjennomføring. Dette inkluderer offentlige aktører, programpartnere og interessegrupper så vel som privatpersoner.

Vær oppmerksom på at programkomiteen for Kolarctic 2021-2027 har valgt ut fire hovedprioriteringer. Derfor bør tilbakemeldingene konsentrere seg om innholdet i de valgte prioriteringene.

Tilbakemeldinger kan gis på engelsk, finsk, nordsamisk, norsk, russisk eller svensk. Det er utformet et eget tilbakemeldingsskjema. Innsendte tilbakemeldinger skal registreres, analyseres og videresendes til programmeringskomiteen for å fullføre programmet.

Offentlig høring avsluttes 11. desember 2021.

Mer informasjon om Interreg Kolarctic finnes her.