Seier til Kolarctic-prosjektet BRIDGE under Arctic Awards!

2020 ble et underlig år, hvor vi alle måtte finne måter å tilpasse oss den globale koronapandemien. Dette var også tilfellet for den årlige prisutdelingen Arctic Awards, som for første gang annonserte vinnerne digitalt.

Målet med Arctic Awards er å løfte fram innovative prosjekter med en klar arktisk dimensjon, som anses som inspirerende i deres respektive region, som kan vise til konkrete resultater, og som gir direkte gevinster til arktiske samfunn.

Skaper nye arbeidsmuligheter for unge

Arctic Awards har to priskategorier.

KOLARCTIC CBC-programmet BRIDGE stakk av med den ene prisen i kategorien «Arktisk entreprenørskap».

BRIDGE jobber med å skape flere arbeidsplasser for unge, samt økonomisk vekst ved å utvikle en felles utdanningsplattform i den euro-arktiske regionen, som går under navnet HEI-SME for Barents. I prosjektet deltar samarbeidspartnere fra Norge, Finland og Russland.

Internasjonale studentgrupper fra samarbeidslandene får muligheten til å undersøke temaer for bedrifter, løse oppgaver innen felt som service-innovasjon, kundeutvikling og markedstilgang.

Den andre priskategorien, «Overskride kritisk masse», ble vunnet av Interreg Botnia-Atlantic Prosjektet, Future Cleantech Solutions.

Første heldigitale prisutdeling

Vinnerne ble annonsert på Arctic Cooperation sin Facebook-side, med en egendedikert videosnutt som presenterte vinnerne. Den kan ses i sin helhet HER.

Interreg.no gratulerer vinnerne!