Tar i bruk VR-og AR-teknologi i reiselivet

Stadig flere i næringslivet tar i bruk VR-og AR-teknologi. Turistindustrien er intet unntak og regnes som den mest innovative sektoren i Europa til å ta i bruk VR-og AR-teknologi. Samtidig er dette innovasjoner som trenger gode rammevilkår fra det offentlige for å fungere optimalt.

Nå har ni partnerorganisasjoner fra åtte land (Frankrike, Italia, Ungarn, England, Norge, Spania, Polen og Nederland) gått sammen om Interreg-prosjektet Digitourism. Prosjektet er en del av programområdet Interreg Europe. Oppland fylkeskommune er norsk prosjekteier.

Digitourism arbeider med å fremme innovasjon i reiselivet ved å ta i bruk VR-og AR-teknologi («virtuel reality» og «augmented reality»). Partnerne i prosjektsamarbeidet ønsker å styrke samarbeidet mellom forskning, næringsliv og det offentlige, samt sikre at digitale data er offentlig tilgjengelig for produkter og applikasjoner.

I løpet av prosjektperioden skal samarbeidspartnerne blant annet:

Lite utnyttet mulighetsrom
Oppland fylke er en viktig reiselivsdestinasjon i Norge hvor det finnes særlig mange tilbud innenfor såkalte «adrenalin-drevne» aktiviteter som rafting, paragliding, brevandring og mer. Fylket har også arrangert større idrettsarrangement som OL på Lillehammer i 1994 og Worldcup-skirenn.

Mulighetsrommet for digitalisering er stort, men på tross av at det finnes flere digitale kompetansemiljøer i regionen som for eksempel Center for Cyber and Information Security, har ikke reiselivsnæringen i Oppland klart å ta i bruk digital teknologi tilstrekkelig.

Behovet er stort for å styrke digitaliseringens rolle i reiselivsstrategien som drivkraft for innovasjon og produktutvikling. Oppland fylkeskommune ønsker å lære av andre europeiske lands gode praksiser på dette feltet.

Opprettet interessegruppe
Oppland fylkeskommune opprettet nylig en interessegruppe som skal følge prosjektet tett. På første innledende møte den 30. november, var stemningen svært oppglødd.

– Vi er allerede i gang, og dette er veldig viktig for oss. VR/AR representerer en mulighet for utvikling som vi bare er nødt til å henge med på, forteller daglig leder i Visit Lillehammer, Ove Gjesdal.

Denne interessegruppen består av:

Nylig gjennomførte interessegruppen i Digitourism sitt første møte.

Interreg Europe
Interreg Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. Regioner med like utfordringer vil kunne løse felles utfordringer gjennom samarbeid. Det overordnede målet er å forbedre gjennomføringen av regional utviklingspolitikk og programmer ved å fremme erfaringsutveksling og politikklæring.

HER kan du lese mer om prosjektet.