GRESS – GREen Startup Support

Prosjektet skal fremme entreprenørskap og bidra til flere og mer levedyktige oppstartsbedrifter innenfor grønne og blå næringer. Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom partnerne skal øke bevisstheten om mulighetene innenfor disse næringene hos potensielle entreprenører. Videre skal prosjektet stimulere til at flere oppstartsbedrifter klarer seg gjennom de første årene etter etablering. Det er også en ambisjon om å utveksle erfaringer som kan forbedre oppstartsbedriftenes tilgang til risikokapital, og bidra til at de lykkes bedre i offentlig anbud. 

Norsk prosjekteier

Kristiansand kommune

Prosjektperiode

01.08.2019 - 01.02.2023

Budsjett

Norsk bidrag: 365 338,00 NOK

Total: 595 242,65 €