Program: Interreg Europe

Interreg Europe nærmer seg

15. april arrangerer forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN et Interreg Europa-prosjektverksted i Brussel.

Interreg Europe nærmer seg

Den første utlysningen i Interreg Europe kunngjøres sannsynligvis før sommerferien. En rekke nye verktøy skal gjøre det enklere for potensielle søkere.

Fjellfolket samlet i Bilbao

Norge deltok i år med en ekstra stor delegasjon på den niende konferansen for europeiske fjellregioner.

Best vekst i grønne regioner

Hvor langt har europeiske regioner kommet i omstillingen til en grønn økonomi? Spørsmålet forsøkes besvart i nytt ESPON-kart.

Til Brussel for å lære

Hvordan kan ny teknologi gi bedre helse- og velferdstjenester? Helsenettverk Lister reiste til Brussel for å høste av erfaringene i andre europeiske regioner.

La oss samarbeide, Europa!

Sett av 2. og 3. desember til å bygge nettverk og se hva som rører seg på Interreg-fronten i Europa.

Sluttkonferanse for e-CREATE

Oppsummering av av tre års prosjektarbeid kombinert med et studiebesøk er fokus for sluttkonferansen for Interreg IVC-prosjektet e-CREATE i september.