Fjellfolket samlet i Bilbao

Mange av Europas fjellregioner deler deler utfordringer som avfolkning, reduserte tjenestetilbud og en aldrende befolkning. Fra norsk side har kommunene Fjellregionsamarbeidet deltatt i Interreg IVC-prosjekt der man har delt erfaringer og sett på felles løsninger på fjellutfordringene.

Gode eksempler fra Norge

I år var nettverket sammen med matprodusenter og øvrig næringsliv fra regionen sterkt til stede da Euromontana arrangerte den niende europeiske fjellkonferansen
(IX European Mountain Convention), som i år gikk av stabelen i Bilbao. Norsk Seterkultur, Valdres Natur- og kulturpark og Brimikjøken var alle plukket ut til å holde innlegg på workshopene på konferansen og var gode eksempler og ambassadører fra de norske fjellområdene.

– Målsettingen med å invitere med matnettverkene var å gi inspirasjon og motivere til å knytte kontakter både nasjonalt og internasjonalt, samt å synliggjøre potensial for internasjonale prosjekter, melder sekretariatsleder Monica Ericsson i Fjellregionsamarbeidet. Hun forteller at flere av de norske reiste hjem med konkrete forespørsler om samarbeid i bagasjen.

Matnyttig møte

På arrangementets første dag reiste de norske deltakerne på studietur, hvor de blant annet fikk møte lokale matprodusenter.

– Vi møtte mennesker som ikke bare var stolte over produktene sine, men også over opphav, landskap, jordsmonn, klima og særegenhet, forteller Ericsson.

Dagene i Baskerland ble avsluttet med en fellessamling for de norske deltakerne. Jan Edøy fra den norske EU-delegasjonen og Gro Lundby, som både er styreleder i Fjellregionsamarbeidet og fylkesordfører i Oppland, holdt begge engasjerende innlegg om mulighetene for fjellområdene.

Interesseorganisasjonen Euromontana samler fjellregionene i Europa, og knytter dermed kontakter mellom steder så langt fra hverandre som le Massif Central i Frankrike, Transylvania i Romania og Oppland i Norge.

Interesseorganisasjonen Euromontana samler fjellregionene i Europa, og knytter dermed kontakter mellom steder så langt fra hverandre som le Massif Central i Frankrike, Transylvania i Romania og Oppland i Norge. Euromontana er en av få interesseorganisasjonener som retter seg mot en spesiell type topografi. Dessuten er den en veletablert lobbyorganisasjon som ble startet allerede i 1959. Norge har vært medlem siden begynnelsen av 2000-tallet. Hjemmesiden til Euromontana kan du besøke her.

Workshop Marit Blomlie_resized
Marit Blomlie fra fra Valdres natur- og kulturpark med gode eksempler fra Norge. Foto: Monica Eriksson