Tilbake

Fjellfolket samlet i Bilbao

De norske deltakerne lot seg inspirere av lokale mattradisjoner under den europeiske fjellkonferansen i Bilbao. Foto: Monica Eriksson

Norge deltok i år med en ekstra stor delegasjon på den niende konferansen for europeiske fjellregioner.

Mange av Europas fjellregioner deler deler utfordringer som avfolkning, reduserte tjenestetilbud og en aldrende befolkning. Fra norsk side har kommunene Fjellregionsamarbeidet deltatt i Interreg IVC-prosjekt der man har delt erfaringer og sett på felles løsninger på fjellutfordringene.

Gode eksempler fra Norge

I år var nettverket sammen med matprodusenter og øvrig næringsliv fra regionen sterkt til stede da Euromontana arrangerte den niende europeiske fjellkonferansen
(IX European Mountain Convention), som i år gikk av stabelen i Bilbao. Norsk Seterkultur, Valdres Natur- og kulturpark og Brimikjøken var alle plukket ut til å holde innlegg på workshopene på konferansen og var gode eksempler og ambassadører fra de norske fjellområdene.

– Målsettingen med å invitere med matnettverkene var å gi inspirasjon og motivere til å knytte kontakter både nasjonalt og internasjonalt, samt å synliggjøre potensial for internasjonale prosjekter, melder sekretariatsleder Monica Ericsson i Fjellregionsamarbeidet. Hun forteller at flere av de norske reiste hjem med konkrete forespørsler om samarbeid i bagasjen.

Matnyttig møte

På arrangementets første dag reiste de norske deltakerne på studietur, hvor de blant annet fikk møte lokale matprodusenter.

– Vi møtte mennesker som ikke bare var stolte over produktene sine, men også over opphav, landskap, jordsmonn, klima og særegenhet, forteller Ericsson.

Dagene i Baskerland ble avsluttet med en fellessamling for de norske deltakerne. Jan Edøy fra den norske EU-delegasjonen og Gro Lundby, som både er styreleder i Fjellregionsamarbeidet og fylkesordfører i Oppland, holdt begge engasjerende innlegg om mulighetene for fjellområdene.

Interesseorganisasjonen Euromontana samler fjellregionene i Europa, og knytter dermed kontakter mellom steder så langt fra hverandre som le Massif Central i Frankrike, Transylvania i Romania og Oppland i Norge.

Interesseorganisasjonen Euromontana samler fjellregionene i Europa, og knytter dermed kontakter mellom steder så langt fra hverandre som le Massif Central i Frankrike, Transylvania i Romania og Oppland i Norge. Euromontana er en av få interesseorganisasjonener som retter seg mot en spesiell type topografi. Dessuten er den en veletablert lobbyorganisasjon som ble startet allerede i 1959. Norge har vært medlem siden begynnelsen av 2000-tallet. Hjemmesiden til Euromontana kan du besøke her.

Workshop Marit Blomlie_resized
Marit Blomlie fra fra Valdres natur- og kulturpark med gode eksempler fra Norge. Foto: Monica Eriksson

Kontakt

 • Eide, Jon Halvard

  Vest-Agder fylkeskommune

  +47 916 97 522

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe

 • Skjerpen, Arve

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 63

  Send e-post

  Fagdirektør

Tilbake