Interreg Europe nærmer seg

I den forrige programperioden (2007 – 2013) ble det gitt drøyt 38,5 millioner euro i støtte til 19 Interreg IV C-prosjekter med norsk deltakelse. Av totalbeløpet utgjorde den norske statlige medfinansieringen rundt tre millioner euro. I perioden fram mot 2020 videreføres programmet under navnet Interreg Europe.

LES MER: Interreg Europe lansert i Bologna

Veien videre

Programforslaget for Interreg Europe ble oversendt til Europakommisjonen i november 2014. En godkjennelse av programmet er ventet i løpet av mai/juni i år. Det er likevel liten grunn til å vente med søknadsforberedelsene:

• En søknadspakke vil allerede i mars bli publisert av Interreg Europe-sekretariatet. Pakken består av programmanual, søknadsskjema og maler for partnererklæringer og støttebrev. Samtidig starter informasjonskampanje hvor man tar sikte på å informere om aktuelle ordninger for støtte, veiledning og partnersøk. For søkere vil dette for alle praktiske formål markere åpningen av den første utlysningen av midler.

• Seminarer for hovedsøkere arrangeres i løpet av mai og juni.

• Forutsatt at Europakommisjonen godkjenner programmet innen utgangen av mai vil den første søknadsrunden offisielt kunngjøres i midten av juni, med søknadsfrist én måned senere.

Nye verktøy for søkere

Interreg Europe har allerede lansert en rekke verktøy for å bistå søkere:

• En database og forum for utveksling av prosjektideer ble åpnet i slutten av januar – både på programmets egne nettsider og på nettsamfunnet LinkedIn.

• Søkere kan få tilbakemelding fra sekretariatet via et Project Assistance Form (PAF). Veiledning per telefon er også mulig. Det er også mulig å bestille møter med sekretariatet for å diskutere prosjektideer ansikt til ansikt. Slike konsultasjoner kan for eksempel gjennomføres i forbindelse med nasjonale informasjonsmøter.

• Interreg Europe er også aktivt til stede på Facebook og Twitter.

Nytt skjema, ny prosess

Før den første utlysningen er det klart at bare deler av søknaden må leveres i papirformat (sammendrag, varighet og budsjett). Dette representerer en forenkling fra forrige periode, hvor hele skjemaet måtte leveres «analogt». Videre er seksjonen om partnerskap utviklet videre, noe som innebærer at det kreves en mer utførlig redegjørelse for partnernes rolle og den regionale politiske konteksten.

Alleuropeisk innsats

Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.