Historien om Interreg IVC

Med 29 deltagende nasjoner var Interreg IVC-programmet et alleuropeisk initiativ for det territorielle samarbeidet i Europa. Med et gjennomsnitt på ti deltagende regioner per prosjekt bidro programmet til å trekke inn kunnskap fra alle deler av kontinentet. Slik bidro programmet til å dele erfaringer og utvide horisonten til deltagere og regioner i Europa.

Vil du vite mer om prosjektene og menneskene bak? I en ny og visuelt slående online-rapport fortelles den store historien om Interreg IVC.

Intereg IVC-programmet danner også grunnlaget for Interreg Europe, som i likhet med forgjengeren skal legge til rette for erfaringsutveksling og overføring av god praksis mellom Europas regioner.

LES MER: Første utlysning nærmer seg

 

 

I årene frem mot 2020 skal 28 EU-stater, Sveits og Norge bygge broer mellom Europas regioner. Illustrasjon: Interreg IVC
I årene frem mot 2020 skal 28 EU-stater, Sveits og Norge bygge broer mellom Europas regioner. Illustrasjon: Interreg IVC