Kobler kloke hoder og gode ideer

Interreg Europe dekker intet mindre enn 4 751 258 kvadratkilometer. Programmet omfatter mer enn en halv milliard mennesker i 28 EU-land, Sveits og Norge. Det kan med andre ord være utfordrende å finne gode koblinger mellom kloke hoder og gode ideer om hvordan man kan løse utfordringer gjennom alleuropeisk samarbeid.

For å gjøre det hele litt enklere har Interreg Europe lansert et eget nettsamfunn
for alle som ruger på et potensielt Interreg-prosjekt. I det virtuelle Interreg Europe-samfunnet kan du komme i kontakt med andre interreg’ere, søke etter prosjektpartnere og presentere ideene dine.

Du kan også la deg inspirere av ideene som andre har delt i prosjektdatabasen.

Interreg Europe er en videreføring av Interreg IVC (2007 – 2013). Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.