Tilbake

Kobler kloke hoder og gode ideer

Interreg Europe omfatter mer enn en halv milliard mennesker. Noen av disse møtes gjennom samarbeid på tvers av landegrensene.

På jakt etter en partner? Interreg Europe kan hjelpe deg.

Interreg Europe dekker intet mindre enn 4 751 258 kvadratkilometer. Programmet omfatter mer enn en halv milliard mennesker i 28 EU-land, Sveits og Norge. Det kan med andre ord være utfordrende å finne gode koblinger mellom kloke hoder og gode ideer om hvordan man kan løse utfordringer gjennom alleuropeisk samarbeid.

For å gjøre det hele litt enklere har Interreg Europe lansert et eget nettsamfunn
for alle som ruger på et potensielt Interreg-prosjekt. I det virtuelle Interreg Europe-samfunnet kan du komme i kontakt med andre interreg’ere, søke etter prosjektpartnere og presentere ideene dine.

Du kan også la deg inspirere av ideene som andre har delt i prosjektdatabasen.

Interreg Europe er en videreføring av Interreg IVC (2007 – 2013). Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.

Kontakt

 • Eide, Jon Halvard

  Vest-Agder fylkeskommune

  +47 916 97 522

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe

 • Skjerpen, Arve

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 63

  Send e-post

  Fagdirektør

Tilbake