Deler gode erfaringer

Mange byer og regioner i Europa har allerede funnet sine egne politiske løsninger for reduserte utslipp, bedre og grønnere transportsystemer, mer sysselsetting, innovasjon, entreprenørskap, sosial inkludering og andre sentrale målsettinger. De gode ideene finnes med andre ord allerede. Så hvorfor finne opp hjulet på nytt?

Etter to år med systematisk analyse, benchmarking og kapitalisering av Interreg IVC-prosjekter har programmet oppnådd økt innflytelse i beslutningsprosesser rundt om i Europa. Det er en av konklusjonene i en fersk evaluering av Interereg IVC-programmet. Rapporten tar for seg politikk og praksis innenfor 12 ulike temaer som er utprøvd gjennom Interreg IVC-prosjekter. Slik bidrar det transnasjonale samarbeidet i Europa til at regionale myndigheter og andre interessenter kan forbedre sin egen regionalpolitikk.

I evalueringsrapporten, som du finner til høyre for denne artikkelen, kan du lese mer om resultater og erfaringer, samlet inn fra mer enn 400 beslutningstakere fra hele Europa.