Interreg Europe er godkjent

I den forrige programperioden (2007 – 2013) ble det gitt drøyt 38,5 millioner euro i støtte til 19 Interreg IV C-prosjekter med norsk deltakelse. Av totalbeløpet utgjorde den norske statlige medfinansieringen rundt tre millioner euro. I perioden fram mot 2020 videreføres programmet under navnet Interreg Europe.

11. juni mottok det alleuropeiske programmet sitt godkjentstempel fra Europakommisjonen. Dermed kan den første utlysningen åpne som planlagt 22. juni. Innen 3. juli kan søkere be om tilbakemeldinger på sine prosjektideer. Etter dette behandler sekretariatet kun spørsmål knyttet til selve søknadsprosessen. Utlysningen stenger 31. juli.

Prosjektutviklere fra hele Europa er allerede godt i gang med søknadsforberedelsene. I april gjorde programsekretariatet søknadspakken tilgjengelig via programmets nettsider.

LES MER: Interreg Europe lanserer søknadspakke

Mer enn 200 personer deltok dessuten da programmet arrangerte seminarer for hovedsøkere i Brussel og Praha tidligere denne måneden.

Om Interreg Europe

Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.

Dokumentene til søknadspakken finner du ved å klikke på lenken til høyre for denne artikkelen.