Interreg Europe: Programforslag klart

Det endelige programforslaget ble oversendt Europakommisjonen fredag, og er et resultat av et grundig samarbeid mellom representanter fra 30 partnernasjoner.

Interreg Europe er en videreføring av Interreg IVC, og omfatter hele EUs territorium samt Norge og Sveits. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

Nye innsatsområder

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.

Avspark i Bologna

Programkomiteen startet allerede i juni 2012 arbeidet samarbeidsprogrammet for Interreg Europe. Komiteen har bestått av tre representanter fra hvert av EUs 28 medlemsland, samt like mange fra henholdsvis Norge og Sveits.

Oppstarten av den nye programperioden markeres med avsparkskonferansen «Europe, let’s cooperate!» i Bologna. Konferansen fokuserer på innhold og muligheter i den nye Interreg-perioden, og retter seg mot myndighetsrepresentanter på nasjonalt og lokalt plan, forsknings- og utdanningsinstitusjoner – og alle andre som har nytte og interesse av å delta i et Interreg-partnerskap.

Konferansen er allerede fulltegnet, men det er fortsatt mulig å delta interaktivt ettersom deler av konferansen strømmes over internett. I løpet av formiddagssesjonen 2. desember åpnes det for å komme med spørsmål og kommentarer til presentasjonene – også fra de som følger begivenheten på nett.

Registrer deg for web-streaming her.

Utviklingen av samarbeidsprogram for Interreg Europe startet allerede for to år siden. Innsatsen ble i forrige uke kronet med det obligatoriske gruppebildet av programkomiteen.
Utviklingen av samarbeidsprogram for Interreg Europe startet allerede for to år siden. Innsatsen ble i forrige uke kronet med det obligatoriske gruppebildet av programkomiteen.
Interreg Europe 2014 - 2020 lanseres i vakre Bologna. Foto: Steffen Brinkmann.
Interreg Europe 2014 – 2020 lanseres i vakre Bologna. Foto: Steffen Brinkmann.