Programområde: Interreg C

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

EDIN – European digital nomads

Det er en utfordring for landlige regioner som Møre og Romsdal å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – særlig til tech-bransjer. Man har videre behov for å styrke besøksnæringen og tiltrekke…

NEBA

NEBA – Supporting the integration of New European Bauhaus values and principles into the regional planning processes Elverum kommune adresserer den strategiske planen for klima og energi som politikkinstrument i…

Green Hydra

Green Hydra – Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem Sogndal kommune adresserer kommuneplanen som politikkinstrument i prosjektet. Planen har egne tiltak for å promotere hydrogen. Kommunen…

COMMIT

COMMIT – Low-Carbon SME Development and Transition Både Rogaland fylkeskommune og klyngen Energy Transition Norway med tilhold i Stavanger adresserer den regionale innovasjons- og næringsstrategien som politikkinstrument i prosjektet. På…

HYPERION

HYPERION vil styrke satsing på hydrogen i Rogaland

PROACTsme

PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service Prosjektet har som MÅL å utvikle mer skreddersydde tjenester til SMB-er gjennom å utveksle erfaringer og overføre god praksis innenfor…

Moving towards Aerospace (MAE)

Mål Det overordnede MÅLET for prosjektet er å forbedre offentlig politikk som støtter en ansvarlig omdanning av relevante industrisektorer i retning av en fremtidsorientert romindustri-sektor. Partnere PARTNERSKAPET som består av…

SMAPE

SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange Prosjektets mål Prosjektet har som MÅL å fremme delt mobilitet og forbedre tilhørende politikkinstrumenter (planer, strategier, ordninger osv.) i partnerregionene gjennom erfaringsutveksling og…

Side 1 av 7
12345...7