NEBA

NEBA – Supporting the integration of New European Bauhaus values and principles into the regional planning processes

Prosjektet har som mål å utvikle inkluderende og bærekraftig territoriell planlegging basert på de såkalte Bauhaus-prinsippene for å bli mer tilpassede og motstandsdyktige mot klimaendringer.

Elverum kommune adresserer den strategiske planen for klima og energi som politikkinstrument i prosjektet. Man ønsker å bruke læringen fra prosjektet til å gjøre planleggingssystemet mer inkluderende og deltakerbasert fra befolkningens side.

Partnerskapet består av innovasjonssentre, kommuner og universiteter i Litauen, Bulgaria, Italia, Belgia, Irland og Norge.

Norsk prosjekteier

Elverum kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2024 - 31.03.2028

Budsjett

Norsk bidrag: 2 389 152 NOK

Total: 1 661 490 €

Andre partnere

Stara Zagora Municipality (BG), City of Turin (IT), University of Turin (IT), Panevezys City Municipality Administration (LT), City of Geel (BE), Galway City Council (IE)