NEBA

NEBA – Supporting the integration of New European Bauhaus values and principles into the regional planning processes

Prosjektet «Støtte for integrering av verdier og prinsipper fra New European Bauhaus i regionale planprosesser (NEBA)» har som mål å styrke regioners og byers evne til å utvikle og innføre inkluderende og bærekraftige territoriale planleggingspolitikkinstrumenter for å øke deres motstandskraft og tilpasningsevne til klimaendringer.

NEBA-prosjektet tar sikte på å bringe verdiene og prinsippene til det New European Bauhaus (NEB) til regionene og integrere dem i territoriell planlegging på en måte som er mest gunstig for de lokale samfunnene og miljøet. Ettersom klimaendringenes virkninger blir mer åpenbare, er det en økende nødvendighet ikke bare å utvikle miljøvennlige teknologiske løsninger, men også å sikre at innbyggerne er involvert i å løse disse problemene, og dermed sikre sosial rettferdighet og folks interesse for å bidra til globale problemer på lokalt nivå.

Selv om NEB-ideen er relativt ny, oppleves det gap mellom regioner som allerede nyter godt av dens anvendelse, og de som nettopp er kommet ombord. Ved å samle regioner med ulike erfaringer med NEB- anvendelse og deres unike lokale bakgrunn, vil NEBA-prosjektet utforske beste praksis og sikre synergier av interregional samarbeid på området for å integrere NEB-verdier og prinsipper i regionale planprosesser.

NEBA-prosjektet vil styrke regioner til å revurdere sine territorielle planleggingsinstrumenter og forbedre dem slik at nye initiativer er berikende, bærekraftige og inkluderende.

Elverum kommune:

 • Integrasjon av NEB-prinsippene i Elverums strategiske klima- og energiplan for perioden 2020–2024, med mål om å videreføre dette i kommende planperiode.
 • Utnytte NEB-vennlige retningslinjer for å utvikle en handlingsplan som støtter opp under bærekraftige initiativer og tiltak.
 • Aktiv deltakelse i klima- og energiplanleggingen i Sør-Østerdalen for å fremme NEB-prinsippene og skape muligheter for samarbeid på tvers av sektorer.
 • Engasjere lokalsamfunnet, inkludert innbyggere, lag, foreninger, politikere, samt barn og unge, for å sikre bred forankring og representasjon i planleggingsprosessen.
 • Fokusere på menneskelig opplevelse og samhandling med det fysiske miljøet i Elverum, med vekt på å skape funksjonelle, inkluderende og behagelige omgivelser. Sentralt er et sterkt menneskefokus.
 • Undersøke og tilrettelegge bystrukturen for å fremme aktiv deltakelse og engasjement fra lokalsamfunnet.
 • Etablere nye arenaer og initiativer som inspirerer til et bærekraftig livsstil og fremmer miljøbevissthet blant innbyggerne.
 • Målsetning om å bli anerkjent som en grønn kommune gjennom konkrete tiltak og bærekraftige praksiser.

Partnerskapet består av innovasjonssentre, kommuner og universiteter i Litauen, Bulgaria, Italia, Belgia, Irland og Norge.

logo Interreg Europe og NEBA prosjektet

Norsk prosjekteier

Elverum kommune

Kontakt

 • Daria Dyresen

  Elverum kommune

  +47 41699371

  +47 41699371

  Send e-post

Prosjektperiode

01.04.2024 - 31.03.2028

Budsjett

Norsk bidrag: 2 389 152 NOK

Total: 1 661 490 €

Andre partnere

Advisory Partner:

Italia University of Turin

 

Partnere:

Belgia – City of Geel

Bulgaria – Stara Zagora Municipality

Irland – Galway City Council

Italia – City of Turin

Litauen  – Panevezys City Municipality Administration

Norge – Elverum Municipality