Kategori: ESPON 2030

ESPON 2030 fullfinansierer norske partnere

Fullfinansiering Konsortium som får kontrakt, og som eventuelt har en norsk partner vil bli fullfinansiert. Det er altså ingen egenandel i ESPON 2030. Den økonomiske rammen er fra 500.000 til…

Hva er livskvalitet?

Dette er et grunnleggende spørsmål. For folk som er involvert i politisk styring, kan livskvalitet være både et overordnet mål og selve drivkraften i arbeidet. For mange mennesker, er livskvalitet…

Side 1 av 2
12