Kategori: ESPON 2030

Hva er livskvalitet?

Dette er et grunnleggende spørsmål. For folk som er involvert i politisk styring, kan livskvalitet være både et overordnet mål og selve drivkraften i arbeidet. For mange mennesker, er livskvalitet…