Tilbake

Hva er livskvalitet?

Dette er et grunnleggende spørsmål. For folk som er involvert i politisk styring, kan livskvalitet være både et overordnet mål og selve drivkraften i arbeidet. For mange mennesker, er livskvalitet avgjørende for hvilke steder vi velger å arbeide, bo og besøke. I det siste nummeret av bladet TerritoriALL forsøker man å finne svar på hva livskvalitet er. Intet mindre.

I bladet som utgis av Interreg-programmet ESPON, diskuterer mange personer med ulik bakgrunn og posisjoner dette store og viktige temaet. Noen tar for seg temaet fra et politisk perspektiv og peker på politiske løsninger.

Andre diskuterer temaet fra et miljøperspektiv og knytter folks livskvalitet til natur- og klimavennlige løsninger, byplanlegging og arealplanlegging. Andre setter løsninger for forbedring av livskvalitet i storbyer opp mot løsninger tilpasset distriktene.

Atter andre tar tak i temaet i lys av kultur og turisme og hvordan vi kan legge planer for denne typen velvære når pandemien er over.

Temaet er nærmest altomfattende, og det bør derfor være lett for de fleste å relatere seg til en eller flere av innfallsvinklene både privat og i jobbsammenheng. I dette nummeret av bladet TerritoriALL bør dermed de aller fleste av oss finne noe av interesse!

Eksempler på artikler

Under finnes noen eksempler artiklene du finner i bladet og hvem som har skrevet dem:

  • Romina Boarini, direktør for Senter for velvære, inkludering, bærekraft og like muligheter i OECD, beskriver virkningen av covid-19 på folks liv og viktigheten av arbeidet med å bygge opp samfunnet til noe bedre i etterkant av pandemien («build back better»).
  • Andrej Zorko, medlem av EESC Workers’ Group, bemerker at vi ikke kan få en økonomisk bedring uten å opprettholde sunn sosial trygghet for alle.
  • Frank Bogovic, medlem av Europaparlamentet forklarer at smarte byer kan forbedre tilgangen til tjenester for også for byenes omland, og kan hjelpe innbyggerne med å ta ansvar for samfunnsutviklingen.
  • Sandrine De Meyer, fra Perspective.Brussels, beskriver Belgias innsats for å beskytte åpne landskap og begrense ytterligere nedbygging av jord
  • Lili Madjar, direktør for det regionale byrået i byregionen Ljubljana, minner oss om at ulike oppfatninger om livskvalitet bør vurderes ved planlegging og måling av resultater
  • Kultur og turisme er to aspekter som er direkte knyttet til livskvalitet. Victoria Ateca-Amestoy og Andreas Joh. Wiesand fra ESPON HERIWELL-prosjektet og Cristina Nuñez, direktør for NECSTouR, gir oss innsikt i hvordan disse to sektorene kan støtte velferd og lokale økonomier etter pandemien.

I bladet finner du også siste oppdatering på ESPON-prosjekter og -publikasjoner.

For mer informasjon

TerritoriAL

ESPONs egen nettside

Om ESPON

Tilbake