Hva er livskvalitet?

Dette er et grunnleggende spørsmål. For folk som er involvert i politisk styring, kan livskvalitet være både et overordnet mål og selve drivkraften i arbeidet. For mange mennesker, er livskvalitet avgjørende for hvilke steder vi velger å arbeide, bo og besøke. I det siste nummeret av bladet TerritoriALL forsøker man å finne svar på hva livskvalitet er. Intet mindre.

I bladet som utgis av Interreg-programmet ESPON, diskuterer mange personer med ulik bakgrunn og posisjoner dette store og viktige temaet. Noen tar for seg temaet fra et politisk perspektiv og peker på politiske løsninger.

Andre diskuterer temaet fra et miljøperspektiv og knytter folks livskvalitet til natur- og klimavennlige løsninger, byplanlegging og arealplanlegging. Andre setter løsninger for forbedring av livskvalitet i storbyer opp mot løsninger tilpasset distriktene.

Atter andre tar tak i temaet i lys av kultur og turisme og hvordan vi kan legge planer for denne typen velvære når pandemien er over.

Temaet er nærmest altomfattende, og det bør derfor være lett for de fleste å relatere seg til en eller flere av innfallsvinklene både privat og i jobbsammenheng. I dette nummeret av bladet TerritoriALL bør dermed de aller fleste av oss finne noe av interesse!

Eksempler på artikler

Under finnes noen eksempler artiklene du finner i bladet og hvem som har skrevet dem:

I bladet finner du også siste oppdatering på ESPON-prosjekter og -publikasjoner.

For mer informasjon

TerritoriAL

ESPONs egen nettside

Om ESPON