ESPON 2030 fullfinansierer norske partnere

ESPON har nå lyst ut seks forskningsprosjekter som norske forskningsinstitusjoner kan søke på. ESPON fullfinansierer disse prosjektene, som har økonomiske rammer fra 500.000 til 900.000 Euro. Prosjektene som får støtte skal gjennom forskning av høy kvalitet bidra til å fremme nye politiske løsninger. Disse skal sikre Europa levende lokalsamfunn, grønn omstilling og et demokratisk styresett som kan tåle store påkjenninger.    

Fullfinansiering

Konsortium som får kontrakt, og som eventuelt har en norsk partner vil bli fullfinansiert. Det er altså ingen egenandel i ESPON 2030. Den økonomiske rammen er fra 500.000 til 900.000 Euro.

Søknadsfrist for alle utlysningene er 17. april 2023.

Nedenfor finner du lenker til de konkrete utlysningene. Utlysningsdokumentasjonen vil snart (etter validering) være tilgjengelig på «Luxembourg Public Procurement Portal» og EUs offisielle portal for anskaffelser – TED.

Les mer om programmet ESPON 2030 her.

Du kommer inn på hver enkelt utlysning ved å klikke på overskriftene.

HouseForALL – Tilgang til rimelige boliger av høy kvalitet for alle

ESPON EGTC lanserer en åpen anbudskonkurranse for ytterligere å bygge opp ESPONs forskningslager og forbedre den europeiske territoriale bevisproduksjonen innenfor rammen av samarbeidsprogrammet ESPON 2030.

OVERLAP – Overlappende kriser (om)former fremtiden til regionale arbeidsmarkeder

Målet med dette europeiske forskningsprogrammet er å levere forskning av høy kvalitet om fremtidig utvikling av regionale arbeidsmarkeder.

No-Stageo – Territoriell styring av ikke-standardiserte geografier

Målet med dette europeiske forskningsprogrammet er å levere forskning av høy kvalitet på fremvoksende ikke-standard funksjonelle territorier når det gjelder deres definisjoner, avgrensninger, utviklingstrender, samt pågående harde og myke samarbeidsordninger.

TANDEM – Territoriell analyse av desentraliserte energimarkeder

Målet med dette europeiske forskningsprogrammet er å undersøke forholdene og utvikle politiske anbefalinger for et effektivt og inkluderende opptak av energisamfunn, som tar hensyn til både 1) det juridiske grunnlaget gitt av Clean Energy for All Europeans Legislative Package1 og 2) nylige transformative markedsutviklinger som antas å være til fordel for energi-prosumerisme med lav-karbon samfunn og blir ofte referert til som Energy-as-a-Service (EaaS).

CoBren – Territorielt samarbeid for blå fornybar energi

Målet med dette europeiske forskningsprogrammet er å levere forskning av høy kvalitet på hvordan europeiske regioner og land effektivt kan samarbeide og takle potensielle konflikter om havbruk for å produsere og tilby fornybar energi til havs (ORE) for å nå europeiske klima- og energimål.

TERRES – Territorialiserende motstandskraft: Transforming Europe for an Age of Crisis

Målet med dette europeiske forskningsprosjektet er å levere forskning av høy kvalitet på temaet resiliens, inkludert utvikling av et konsept om «territoriell motstandskraft» og en tilhørende policy.

Kontakter

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

erik.hagen@innlandetfylke.no

Najonalt kontaktpunkt ESPONn 2030.

Jan Edøy

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 46 94 25 25

Jan.Edoy@kdd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen for Interreg Sverige-Norge. Kontaktperson for ESPON og Kolarctic.