Fylke: Vestfold og Telemark

ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har…

HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall…

ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant…

SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for…

DIGIPLAN

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data- DIGIPLAN DIGIPLAN skal bidra til å analysere tilnærmingene i ulike nasjonale planleggingssystemer, inkludert metoder for evaluering med plandata og hvordan planlegging faktisk…

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

ShareDiMobiHub

Shared and Digital Mobility Hubs – ShareDiMobiHub Tilnærmingen inkluderer tiltak som gir plass for delingsmobilitet, påvirkning, restriksjoner for privatbilbruk, integrasjon av kollektivtransport og «Mobility as a Service» (MaaS). Konkrete planer…

Grønn Jyllandskorridor

Prosjektets mål MÅLET for prosjektet er å utvikle bærekraftig og effektiv transport i korridoren. Prosjektet har arbeidspakker for multimodal løsninger, bærekraftig drivstoff, og benchmarking & posisjonering. Partnere Prosjektets PARTNERSKAP består…