Ren Kystlinje

Marint avfall er en felles utfordring for landene rundt Kattegat-Skagerrak-regionen (KASK-regionen). Små kystkommuner, avfallsaktører, bedrifter, naturvernere og forskere rundt Skagerrak og Kattegat kan ikke alene sørge for organisering og finansiering av opprydning og håndtering av de store mengdene avfall som skylles opp langs kysten. Avfallsproblemet har så langt ikke ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

«Ren kystlinje» har som hovedmål å komme frem til innovative metoder for å fjerne marint søppel og forhindre at det når havet. Dette skal gjøres i et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Prosjektet har som målsetninger:

  • å utvikle felles forskningsmetoder samt utføre og teste resultater på lokalt nivå
  • å utvikle og teste nye innovative metoder og modeller for å redusere marint avfall KASK-regionen.
  • å utvikle arbeidsformer og finansieringsmodeller for å håndtere marint avfall
  • å implementere prosjektets resulater i offentlig forvaltning og øke bevisstheten om problemet.

Prosjektet består av 6 arbeidspakker:

  • WP 1: Koordinering og administrasjon
  • WP 2: Kommunikasjon og markedsføring
  • WP 3: Anvendt forskning om forekomster og spredning av marint avfall
  • WP 4: Redusere eksisterende avfall på strender og i havet
  • WP 5: Behandling av innsamlet avfall
  • WP 6: Redusere tilførsel av «nytt» avfall

Tilsammen 35 partnere fra regionen deltar i prosjektet. Blant annet deltar fire fylkeskommuner, 15 kommuner, 2 universiteter og Havforskningsinstituttet.

Sotnâs kommune i Sverige er lead partner, mens Østfold fylkeskommune er norsk prosjekteier. Oslofjordens friluftsråd er norsk prosjektleder.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 5 644 729 Kjell

Total: 5 838 590 €

Prosjektnettside

http://www.renkustlinje.se/

Andre partnere

Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Råde kommune, Rygge kommune, Moss kommune, Ytre Hvaler nasjonalpark, Færder nasjonalpark, Fylkesmannen i Vestfold, Skjærgårdstjenesten Færderenheten, Havforskningsinstituttet, MOVAR Avfallsselskap, Sotenäs kommun, Tanums komun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun, Kungälvs kommun, Marint Naturbruk gymnasium – Campus Väst Lysekil, Västkuststiftelsen, Håll Sverige Rent, Fiskareföreningen Norden, Länsstyrelsen – Kosterhavets Nationalpark, Göteborgs Universitet, Skagen Uddannelsessenter, KIMO Danmark, Aalborg Universitet, Fredrikshavn kommune, Hjørring kommune, Jammerbugt kommune, Thisted kommune.