GameHub Scandinavia

For å beholde sin verdensledende posisjon må spillindustrien i Skandinavia samarbeide om utviklingen. GameHub Scandinavia skal skape 100 nye nye spill-bedrifter, og samtidig legge til rette for å spre Øresund-Kattegat-Skagerak-regionens spillindustri til nye bransjer og markeder.

Prosjektet bygger videre på Scandinavian Game Developers, som i 2015 vant Regio Stars Awards for sin innovative måte å arbeide på. Prosjektet førte blant annet til ny innsikt om ulike forretningsmodeller, og etablerte dessuten en svært vellykket inkubator for spillbransjen i Sverige og Danmark.

Spillindustrien er en av verdens raskest voksende bransjer. GameHub Scandinavia har som overordnet målsetning å gjøre Skandinavia til et globalt sentrum for utvikling av nye spill og ny teknologi. Gjennom prosjektet skal man utvikle ØKS-regionens spillindustri langs to akser: Bedre infrastruktur og såkalt gamification. Sistnevnte kategori innebærer at man flytter spillverdenen over til andre virksomheter der teknologien kan ha en nytteverdi, for eksempel innen utdanning, velferd, markedsføring og bevissthet rundt miljøspørsmål. Eksempelvis kan det utvikles spill som hjelper spilleren til å reflektere over hvordan valg i hverdagen kan påvirke klima og miljø i positiv eller negativ retning.

Prosjektet har som mål å etablere 400 nye arbeidsplasser innen regionens spillindustri. Videre ønsker man å etablere seg i det kinesiske spillmarkedet. Samarbeid over grensene skal styrke forståelsen av kulturforskjeller mellom Skandinavia og Kina, og dessuten bedre kapasiteten for å utvikle spill som er kulturelt tilpasset til kinesiske spillere. Prosjektet skal bidra til større synlighet i nye markeder. Videre skal prosjektet se på rekrutteringen til spillbransjen i Norge, og det skal tilrettelegges for etablering av inkubatormodellen.

Norsk prosjekteier

Fleksibel utdanning Norge

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.07.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 268 062 Kjell

Total: 634 034 €

Andre partnere

Ehrvervsakademi Dania, The Animation Workshop, Aalborg kommune, Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB og Folkuniversitet i Skövde.