Arkiv

Videreutvikler droneteknologi for alt fra dybdemåling til fyrverkeri

Fremmer avansert teknologi Prosjektet SUMMATION har som målsetning å fremme innovasjonsevne, entreprenørskap og bruk av avanserte teknologier hos spesifikke målgrupper i samfunn og næringsliv. Dette inkluderer teknologier som ubemannede fly og kjøretøy (UAV/UGV), IoT og digitale verktøy for simulering og visualisering. Det inkluderer også avansert instrumentering for inspeksjon og vedlikehold, samt tilsvarende smarte teknologier som…

Ekspertise på emballasje og trebyggeri skal øke konkurransekraften innen bioøkonomi

6 millioner til norsk videreutvikling innen bioøkonomi Målet med prosjektet The Circular Bioeconomy Arena er å oppnå økt omstillingsevne og økt konkurransekraft. Dette vil de gjøre gjennom samarbeid med eksperter over landegrensene mellom Norge og Sverige. De to bioøkonomi-klyngene Paper Province og Norwegian Wood Cluster er partnere i prosjektet og utfyller hverandre godt. Den svenske…

13 nye prosjekter skal styrke det skandinaviske samarbeidet

Søkt om 220 millioner kroner Prosjektene har søkt om cirka 19 millioner euro i finansiering, tilsvarende cirka 220 millioner norske kroner. I denne tredje søknadsrunden har seks prosjekter søkt om midler innen Innovasjon og entreprenørskap og like mange i Grønn omstilling, samt ett innen transport. Vi ser færre søknader innenfor Innovasjon og entreprenørskap enn vi…

Samisk hjelpetelefon for bedre folkehelse

Bedre folkehelse for innbyggere i Sápmi Interreg prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sápmi på kort og lang sikt. Forskning viser betydningen av å få uttrykke selvmordstanker, sorg, traumer og vanskelige opplevelser på eget morsmål. Vi ønsker å gi en felles krisetjeneste til hele den samiske befolkningen i hele Norden. Prosjektet skal…

Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland

Styrke motstandsdyktighet mot trusler Det overordnede målet er å styrke og utvikle Innlandet og Värmlands forsknings- og innovasjonskapasitet innen cyber- og samfunnssikkerhet. Hensikten er å styrke grenseregionenes konkurransekraft og motstandsdyktighet mot trusler. Det skal også danne fundamentet for utviklingen av et sterkt internasjonalt innovativt økosystem.  De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus…

325 millioner kroner til 16 nye prosjekter på tvers av grensen

Felles samfunnsutfordringer håndteres i samarbeid Prosjektene mottar midler fra EU og Norge for å løse viktige samfunnsutfordringer gjennom grenseoverskridende samarbeid i Sør-Skandinavia. 11 regioner i Sverige, Danmark og Norge har identifisert en rekke felles samfunnsutfordringer og utarbeidet fire innsatsområder som løsning på disse. Disse områdene danner grunnlaget for hvilke prosjekter som får støtte fra Interreg…

Samarbeidsprosjekt kjemper mot ensomhet

Forfatter: Walter Norman Wehus Arendal kommune ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Samarbeidsprosjekter som dette gir økt kunnskap og forståelse, nye perspektiver, inspirasjon til alternative løsninger, og innovasjon og drivkraft til å løse komplekse utfordringer. Det sier seniorrådgiver Ingrid Kjørstad ved kommunedirektørens stab innen helse og levekår i Arendal kommune. Siden 2020 har hun og Arendal kommune…

Mer attraktive helårsdestinasjoner i grenseregion mellom Sverige og Norge

SITE-regionen merket som bærekraftige reisemål SITE-regionen er området over grensen mellom Sverige og Norge i området Trysil, Engerdal, Malung-Sälen og Älvdalen.  Gjennom prosjektperioden har det utviklet seg videre innen bærekraft i reiselivet. Gjennom en omfattende remerking av den norske ordningen «Merket for Bærekraftig reisemål» er alle de 4 destinasjonene remerket for 3 nye år. Bak…

Revitalisering av skoltesamisk språk og kultur

Avdekker behov til vitalisering av skoltesamisk språk Målet med prosjektet er å avdekke behov og forventninger til aktivitetene i prosessen med å revitalisere kultur- og språk ved å samarbeide med de skoltesamiske miljøene i Finland og Norges. Det man finner ut kan innarbeides i et større prosjekt senere. Våren 2023 skal disse aktivitetene planlegges sammen…

Side 1 av 104
12345...104