Lanserte utlysning av prosjektmidler på samling om interregionalt samarbeid i Europa

Over 500 personer fra 34 land var samlet på arrangementet «Europe, let’s cooperate» i Antwerpen 20. og 21 mars. Nytteverdien av interregionalt samarbeid sto på dagsordenen, sammen med lanseringen av den tredje og sannsynligvis siste fullstendige utlysningen av prosjektmidler innenfor Interreg Europe programmet. Representanter for regionale og lokale myndigheter, universiteter, forskningsinstitusjoner, nærings- og interesseorganisasjoner deltok.   

Formålet med arrangementet var å presentere de samarbeidsmulighetene som Interreg Europe-programmet tilbyr, både gjennom medfinansiering av prosjekter og politikklæringsplattformens tjenester. Den tredje utlysningen på prosjektmidler ble lansert og det var en markering av at programmet Interreg Europe nå er utvidet til syv kandidatland til EU. Arrangementet bød også på muligheter for nettverksbygging, utveksling av ideer til nye prosjekter og bygging av partnerskap.

Presentasjoner og opptak fra konferansen finnes tilgjengelig her.

50 % egenandel for norske partnere 

Betingelsene for norsk deltakelse er de samme som i andre Interreg-programmer. De må ha 50 % medfinansiering av kostnadene. Disse refunderes etterskuddsvis på grunnlag av godkjente økonomi- og aktivitetsrapporter hvert halvår. Det er vanlig at en stor del av budsjettet, anslagsvis minst 60 %, består av eget arbeid. Dette beregnes med utgangspunkt i involverte medarbeideres faktiske lønn i henhold til hvor stor andel av stillingen som inngår i prosjektet. Reiser finansieres som sjablong med 15 % av personalkostnadene.

Det gjenstår ca. 350 000 Euro til norske prosjektsøkere i denne søknadsrunden. Dette tilsier at norske prosjektpartneres budsjetter ikke bør overstige 200 000 Euro. Det bør som hovedregel heller ikke være med mer enn én norsk partner per prosjektsøknad.

Sannsynligvis siste fullstendige søknadsrunde

For å kunne få støtte ber vi norske prosjektdeltakere om å ta kontakt med nasjonalt kontaktpunkt. Det er lurt å gjøre dette i god tid før innlevering av søknader, slik at man kan avstemme budsjett og kvalitetssikre beskrivelsen av politikkinstrumentene. Vi ønsker å bidra til at søknadene blir så gode som mulig, sier Jon Halvard Eide, nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe.

Ifølge programsekretariatet er det sannsynlig at dette blir den siste fullstendige søknadsrunden i programmets levetid, så det gjelder å kjenne sin besøkelsestid nå, poengterer Eide.

Portrett av Jon Halvard Eide
Jon Halvard Eide, nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe

Her finner du de fullstendige retningslinjene for utlysningen.

Sekretariatet har også utviklet en omfattende pakke med veiledning, spørsmål og svar, videoer og webinarer til støtte for prosjektsøkerne.

Tredje utlysning av prosjektmidler

Den tredje utlysningen er nå åpen frem til 7. juni. Utlysningen gjelder prosjektsøknader innenfor alle de 6 tematiske innsatsområdene i programmet.

Varighet, krav og muligheter for veiledning

Under finner du mer informasjon om nye prosjekters varighet, formelle krav og råd og anbefalinger til prosjektsøknadene.

Du kan også lese om utlysningen her: Europe: Third call for projects – Interreg.no

Kontakt

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe