Tema: Sysselsetting (2014-2020)

Nye sjømatbedrifter vokser frem i Skagerrak

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Marin næringsutvikling er i…

Økt arbeidstilbud i grenseregionen

Prosjektets formål er å utvikle metoder for sysselsetting av grupper som står utenfor arbeidsmarkedet. Prosjektet fokuserer på samhandling, både med frivillige og lokalt næringsliv, hvor målet er å utvikle arbeidsmodeller…

Skogsjobb i grenseland

Prosjektet Skogsjobb i grenseland ønsker å skape forutsetninger for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ansette kompetent personell. Prosjektet vil hjelpe flere til å søke skogbruksutdanning og til at…

Unge muligheter

I prosjektet skal man bruke erfaringer fra tidligere Interreg-prosjekter til å utvikle en egen modell for samarbeid mellom skole og arbeidsliv for ungdomsbedrifter i videregående skole. Alle ungdomsbedrifter skal ha…

Kraftledninger

Gjennom prosjektet ønsker man å skape flere kontaktpunkter og bygge nettverk mellom skole og arbeidsliv. Nettverksbygging på lokalt, regionalt og interregionalt nivå er en forutsetning for å skape langsiktig og…

Utvikler et felles arbeidsmarked for nordområdene

Arctic Labour-prosjektet har jobbet for å øke kunnskapen og interessen for arbeidsmuligheter i nord, og samtidig bidra til tilflytting og vekst gjennom et felles arbeidsmarked på tvers av grenser.

BeTech

Målet med prosjektet er å inspirerer skoleelever til å velge matematikk og realfag, gjennom kontakt med lokalt næringsliv i Barentsregionen  

BRIDGE

BRIDGE er et innovativt nettverks-prosjekt som jobber med rekrutering fra akademia til arbeidsliv. Ca. 60 småbedrifter og rundt 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen deltar i prosjektet. Gjennom prosjektet…

Side 1 av 7
12345...7