Kraftledninger

Gjennom prosjektet ønsker man å skape flere kontaktpunkter og bygge nettverk mellom skole og arbeidsliv.

Nettverksbygging på lokalt, regionalt og interregionalt nivå er en forutsetning for å skape langsiktig og god kontakt mellom læresteder og fremtidige arbeidsgivere. Prosjektet skal blant annet opprette treffpunkter mellom ulike aktører i form av møter og seminarer.

Norsk prosjekteier

Inspira Science Center AS

Prosjektperiode

31.01.2019 - 31.01.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 2 412 126 NOK

Total: 2 032 982 €

Andre partnere

Innovatum AB

Kunnskapsförbundet Väst

Gullmarggymnasiet

Teknikcollege Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbundet

Västra Götalandsregion

Arbetsformädlingen

Näringslivsaktører

Trollhättan samhällsbygnad

INSPIRIA science center

Østfold Fylkeskommune

Cicignon ungdomsskole

Kalnes VGS

Høgskolen i Østfold

Ungt Entreprenørskap

NAV

Karriæresenteret

Nortura

Borregaard

Studio X

Fortum

OK Industri (opplæringskontor) (126 medlemsbedrifter)

Sarpsborg Næringsforening (222 medlemsbedrifter)

Øst AS

Nettbuss