Utvikler et felles arbeidsmarked for nordområdene

Samarbeidspartnerne fra Norge, Sverige, og Finland har utviklet og gjennomført en modell som skal øke interessen for arbeidssøkende som ønsker å utforske arbeidsmarkedet i andre nordiske land.

Prosjektet har blant annet gjennomført flere omfattende studier og matchmaking-aktiviteter mellom bedrifter og nyutdannede. Hundrevis av personer har vært involvert i prosjektet Så langt har 22 fått jobbtilbud fra et av de nordiske deltagerlandene.

Den viktigste effekten er likevel at prosjektet har økt bevissthet blant studenter og nyutdannede om et felles nordisk arbeidsmarked.

Bedriftskompetanse AS er norsk prosjekteier for prosjektet som samarbeider med svenske Utbilding Nord og det finske lærestedet Oulu Vocational College.

Et viktig bidrag til Nord-programmets målsetninger

Med denne modellen senker man terskelen for karrieremuligheter i alle tre deltagerlandene. Prosjektmodellen har jobbet opp mot Interreg Nord-programmets ambisjon om regional utvikling, rekrutering og økt arbeidsmobilitet i nord.

På prosjektets egen hjemmeside vil det også etter hvert komme en informasjonspakke om jobbsøking i nord.

Samarbeid styrker kunnskapen om et felles arbeidsmarked

Arctic Labour-prosjektet bidrar til grenseregional merverdi, blant annet gjennom nettverksbygging mellom prosjektpartnere og deres respektive nettverk til næringsliv og arbeidsliv i regionen. Aktører fra ulike land har aktivt bidratt med informasjon om rekrutteringsbehovet og strukturelle endringer i arbeidsmarkedet.

Prosjektdeltagere og arbeidssøkende besøker LKAB-gruven i Kiruna for å lære mer om deres kompetansebehov.