Økt arbeidstilbud i grenseregionen

Prosjektets formål er å utvikle metoder for sysselsetting av grupper som står utenfor arbeidsmarkedet. Prosjektet fokuserer på samhandling, både med frivillige og lokalt næringsliv, hvor målet er å utvikle arbeidsmodeller som både er nyttige for arbeidsgivere og fremtidige arbeidstakere.

 

Norsk prosjekteier

Frivillig Inderøy AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2018 - 31.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1 614 450 Kjell

Total: 1 217 757 €