Tilbake

Miljøkonsekvenser på høring

En miljøvurdering av det kommende Nordlig Periferi-programmet er nå lagt ut på høring. Frist for tilbakemelding er satt til 28. februar.

Som en del av forberedelsene til ny programperiode er det utført en strategisk miljøvurdering (Strategic Environmental Assessment – SEA) for å evaluere de potensielle miljøkonsekvensene av det kommende Nordlig Periferi og Arktisk-programmet (NPA). SEA-rapporten er nå tilgjengelig for offentlig høring blant de berørte partene i samarbeidslandene.

Hensikten er å sikre at miljømyndighetene og publikum i de landene som sannsynligvis vil bli berørt er informert og gis anledning til å videresende sin uttalelse innen rimelig tid. Tilbakemelding bes sendt til programsekretariatet senest 28. februar.

– Vær oppmerksom på at høringsrunden gjelder kun SEA-rapporten og ikke utkastet til Handlingsprogram, som er vedlagt for å gi leseren bakgrunnsinformasjon. Konklusjonene i SEA-rapporten bør også sees i lys av Interreg-programmets natur og dets relativt beskjedne størrelse og sannsynlige virkningen på NPA 2014-2020, understreker informasjons- og kommunikasjonsansvarlig Kirsti Mijnhijmer i Nordlig Periferi.

NPP-kart

 

Kontakt

 • Lisbeth Nylund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 06

  +47 90 97 71 73

  Send e-post

  Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
  Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic ENI

Tilbake