CNSS kobler skipsfart og klima

Clean North Sea Shipping (CNSS) fokuserer på klimagassutslipp fra skip, blant annet ved å kartlegge luftkvaliteten i havner og havneområder. Prosjektet har brakt sammen partnere fra seks land rundt Nordsjøen, med Hordaland fylkeskommune som norsk partner og prosjektleder.

Luftkvalitetsmodeller

Prosjektet har utviklet luftkvalitetsmodeller som kobler skipsaktiviteter innenfor Nordsjøregionen og deres utslipp med meteorologiske data for å bestemme, ikke bare den produserte mengden med utslipp, men også deres bevegelse i lufta, og konsentrasjoner i urbane områder og havner.

I et scenario er det avslørt at bidraget til NOx-utslipp fra skipsfart vil stige med 28%, hvis de såkalte NOx Tier III-reguleringene blir forsinket med ytterligere fem år. Prosjektet analyserer også effekten av økte konsentrasjoner for ulike regioner.

Tilbyr veiledning

Anbefalingene fra prosjektet strekker seg over et spekter av ulike emner, inkludert infrastruktur, insentiver, miljøindekser, utslipp og forvaltningspraksis for porter. Prosjektet vil tilby veiledning til beslutningstakere og bransjen i lys av nye strengere regler for utslipp til luft.

De endelige konklusjoner og anbefalinger fra prosjektet vil bli presentert på sluttkonferansen i Bergen 5. og 6. mars. Se kalenderen for registrering og nærmere opplysninger om konferansen.

CNSS-logo