BID skal få distriktene til å blomstre

BID (Business Improvement Districts) er en metode der både privat og offentlig sektor kommer sammen for å bli enige om hvilke ideer som kan være det beste for utviklingen av byer og tettsteder. Metoden brukes med helle for å utvikle urbane senter i både Europa og USA.

Nå håper Scandinavian Heartland-prosjektet at metoden også kan brukes til å gjøre landskapene i Dalarna og Fjell-regionen mer attraktiv. Kan det være mulig å dempe den nedadgående trenden med bedriftsnedlegging, etterfulgt av utflytting og redusert tjeneste i distriktene, ved hjelp av BID?

Mer attraktiv

– Et BID-samarbeid kunne kanskje være en måte å gjøre våre bygdesamfunn mer attraktivt og dermed øke servicen og redusere utvandringen. Målet er at vi skal begynne å bruke BID i Dalarna i 2014. I Sverige har kommunene Rättvik og Älvdalen uttrykt interesse og vil være pilotkommuner, sier Jakob Ebner til Scandheart.org, som er hjemmesiden til prosjektet Scandinavian Heartland, der Ebner er prosjektleder.

Nå i januar arrangeres det to samlinger i BID-regi; 23. januar i Särna i Sverige og 24. januar på Røros. Alle som er interessert i å starte en BID-samhandling er velkommen til å delta. I april er det også planlagt en BID-studietur til Skottland.

S-Heartland