Tema: 4.2 Grenseoverskridende handlingsplaner

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

ABC – ACROSS BORDER COLLABORATION​

Prosjektet ABC vil skape en sterkere grenseregion gjennom felles læring, kunnskapsdeling og samarbeid over kommune- og landegrensene.​ Videre vil det utvikle besøksnæringen som et grunnlag for levende lokalsamfunn og attraktive…

COMMSEC

Commsec ønsker å bidra til en robust grenseregion i Nordens grønne belte. I dette prosjektet er overordnet målsetning å danne Mittsec på svensk side som et samarbeidsorgan til Midsec på…

ExpandE

Pandemien har ført til at grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt for første gang siden andre verdenskrig. Nå som grensen er gjenåpnet, kan vi si at vi må…