COMMSEC

Commsec ønsker å bidra til en robust grenseregion i Nordens grønne belte. I dette prosjektet er overordnet målsetning å danne Mittsec på svensk side som et samarbeidsorgan til Midsec på norsk side. Næringslivet i Midt-Norge og Midt-Sverige har ambisjoner om å være attraktive aktører i Forsvarsindustrien. De vil også bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap vil knytte sterkere bånd på tvers av landegrensene.

MIDSEC og Forsvarskoordinatorene i Trøndelag gjennom Trøndelag fylkeskommunes klyngeprosjekt vil samarbeide med svenske næringslivaktører og skape mer aktivitet i Midt-Skandinavia. Det er spesielt viktig å posisjonere små og mellomstore bedrifter (SMB). MIDSEC vil gjennom deltakelse i et fellesprosjekt i EUs Interreg-program for 2021-2027 bidra til å bygge opp en tilsvarende næringslivklynge på svensk side for å skape ringvirkninger for næringslivet på begge sider av grensen.


Vår visjon for Commsec er å bli ledende innen samarbeid i Nordens Grønne belte for forsvarsindustrien. Vi vil jobbe sammen med nøkkelaktører i industrien, næringslivet, og de offentlige myndighetene for å skape et bærekraftig og innovativt samarbeidsmiljø.

Vår visjon er å skape en fremtid der samarbeid er nøkkelen til suksess, der innovasjon og bærekraft går hånd i hånd, og der

Norsk prosjekteier

Fremtidens Industri

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2023 - 30.06.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 518 000 NOK

Total: 91 854 €

Andre partnere

Fremtidens Industri