Kan nytt AI-verktøy bidra til bedre behandling av tarmkreft?

FLORENCE er et interregionalt samarbeidsprosjekt som skal gi leger et bedre grunnlag for vurderinger og forbedring av behandling av pasienter med tarmkreft. Denne kreftformen er svært vanlig i Norge og en stor andel pasienter opplever både tilbakefall og komplikasjoner. Gjennom en felles standard for registrering og analysering av data skal man legge til rette for bedre behandling og forebygging av komplikasjoner. Dette skal skje uten at selve dataene flyttes over landegrensene.

Tykktarm- og endetarmkreft er svært vanlig i Norge

Tykktarm- og endetarmkreft er den nest vanligste kreftsykdommen i Norge når man ser på begge kjønn. I 2021 ble 4550 menn og kvinner diagnostisert med tykk- og endetarmskreft. 1 av 4 tarmkreftpasienter opplever komplikasjoner etter operasjon, og samme andel opplever tilbakefall av kreftsykdommen innen 3 år. 

Bedre utnyttelse av register- og sykehusdata kan gi klinikere og pasienter bedre grunnlag for behandling og for forebygging av komplikasjoner etter kirurgi. Å benytte datamodellen OMOP sammen med et føderert analysenettverk gir mulighet for å analysere data på tvers av land uten at selve dataene flyttes over grensene. 

Gjennom prosjektet FLORENCE vil det dessuten etableres læringsmiljøer som kan komme både Norge, Sverige og Danmark til gode. FLORENCE mottar økonomisk støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS).

Et nytt AI-verktøy kan bidra til bedre behandling

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle et AI-verktøy som kan brukes av klinikere som behandler pasienter med tykk- og endetarmkreft. Verktøyet skal danne grunnlag for beslutninger om behandlingsvalg for tarmkreftpasienter, sier Jan F. Nygård prosjektleder for FLORENCE og leder for registerinformatikk ved Kreftregisteret i Norge.

Jan F. Nygård, leder for registerinformatikk ved Krieftregisteret i Norge.

AI står for «Artificial Intelligence» – det vil si Kunstig intelligens (KI).

Personvernet ivaretas ved bruk av en felles datamodell og et føderert analysenettverk

På den måten deler man algoritmer istedenfor helseopplysninger. De lokale dataene på et sykehus eller i registeret vil brukes for å lære opp hver sin versjon av modellen, eller beslutningsstøtteverktøyet i dette tilfellet.

Endringer i modellen mellom hvert sted kan deles, og på den måten vil alle behandlingsstedene ha et like godt beslutningsverktøy.

FLORENCE står for «Federated Learning using OMOP modelling of health data for elevating colorectal cancer care in the Nordic countries».

OMOP står for «Observational Medical Outcomes Partnership» og er en åpen standard for strukturert deling av observasjonsdata. Disse dataene kan danne grunnlag for mer effektive analyser og produksjon av pålitelige behandlingsmetoder på tvers av landegrenser.

Bruk av generisk datamodell for sammenlikning

For å skape et beslutningsstøtteverktøy som bruker grunnlagsdata fra flere land er det viktig at dataene som ligger til grunn for analysene er sammenlignbare. Det fører til at dataene må standardiseres og harmoniseres på tvers av landene før de kan sammenlignes. For å oppnå dette vil vi benytte en generisk datamodell kalt OMOP-CDM fra Observational Health Data Sciences and Informatics. Prosjektet vil også ta i bruk syntetiske data for testing og utvikling av algoritmer. 

Prosjektdeltakere avbildet på kick-off møte for prosjektet 14. februar 2023. Representert er deltakere fra Lund Universitet, danske teknologiske universitet (DTU), Sjælland Universitetssykehus (forskningsenheten og center for surgical science, CSS) og det norske Kreftregisteret.
Prosjektdeltakere avbildet på kick-off møte for prosjektet 14. februar 2023. Representert er deltakere fra Lund Universitet, danske teknologiske universitet (DTU), Sjælland Universitetssykehus (forskningsenheten og center for surgical science, CSS) og det norske Kreftregisteret.

Bilde: Prosjektdeltakere avbildet på kick-off møte for prosjektet 14. februar 2023. Representert er deltakere fra Lund Universitet, danske teknologiske universitet (DTU), Sjælland Universitetssykehus (forskningsenheten og center for surgical science, CSS) og det norske Kreftregisteret.

Samarbeid over landegrensene

Prosjektet er et samarbeid mellom Kreftregisteret i Norge,  Center for Surgical Science (CSS) ved Sjælland Universitetssykehus i Danmark,  Lunds Universitet i Sverige, Computerome ved DTU og enheten for forskningsprosjekter ved Sjællands Universitetssykehus. Ved utveksling av sykehus- og registerdata fra partnerne skal prosjektet danne grunnlaget for utvikling av et nytt beslutningsstøtteverktøy.

FLORENCE og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

Prosjektet FLORENCE mottar økonomisk støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS). Interreg ØKS er et europeisk regionalt utviklingsfond som støtter prosjekter som satser på innovasjon, en grønn omstilling, transport eller et grenseløst arbeidsmarked. 

Kontakt

Jan F. Nygård

Kreftregisteret

Epost: jan.nygard@kreftregisteret.no

Tel: +47 22 92 87 10

Leder for registerinformatikk, Kreftregisteret, og norsk prosjektleder for FLORENCE

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak