ExpandE

Pandemien har ført til at grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt for første gang siden andre verdenskrig. Nå som grensen er gjenåpnet, kan vi si at vi må gjøre en felles innsats for å legge til rette for verdiskapning over landegrensene. Et grenseoverskridende arbeidsmarked i programregionen krever innsats for å legge til rette for at pendlere kan finne arbeidsplasser over grensen. Vi er alle enige om at våre kommuner er et felles arbeidsmarkedsområde.

Vi ønsker å bidra til at flere ungdommer skal få mulighet til å ha praksis eller jobbe på begge sider av grensen, få kunnskap om hvilke spilleregler som gjelder på arbeidsmarkedet og ta fram en metode for å jobbe med ungt entreprenørskap.

Norsk prosjekteier

Vekstbedriften Vilja AS

Kontakt

Prosjektperiode

05.12.2022 - 28.11.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 149577 NOK

Total: 284421 €

Prosjektnettside

https://expande.org/

Ekstern prosjektinfo

https://expande.org/

Andre partnere

Eda kommun

Civilisationen

Grenseregionen ARKO – En svensk-norsk samarbetsregion (arkoregionen.no)

@work