Stikkord: Interreg Nordlig Periferi og arktis

NPA – Norsk partnermøte

All Norwegian partners are invited to the national partners meeting in Mo i Rana on 22nd November 2023, between 12:00 – 17:00. More information will come in due time, in…

APP4SEA fyller hull i arktisk oljevernberedskap

Verktøy bidrar til bedre oljevern Sjøtrafikken i Arktis og de nordlige sjørutene har økt, og med det også risikoen for skipsulykker med oljeutslipp. Informasjon om faktiske eller hypotetiske oljeutslipp og…

Havet – verdens største søppelfylling?

Marin forsøpling utgjør en stor trussel Marin forsøpling, i form av fast avfall i havet som følge av menneskelig aktivitet, utgjør en stor trussel mot havmiljøet og er en god…