Stikkord: Interreg Nordlig Periferi og arktis

NPA 2021-2027 – 2. utlysning av prosjekter

Overvåkingskomiteen (MC) ser etter prosjekter innenfor følgende prioriteringer: PRIORITET 1: Styrke innovasjonsevnen for robuste og attraktive NPA-samfunn 1.1 – Utvikling og forbedring av forsknings- og innovasjonskapasitet og bruk av avansert…

Havet – verdens største søppelfylling?

Marin forsøpling utgjør en stor trussel Marin forsøpling, i form av fast avfall i havet som følge av menneskelig aktivitet, utgjør en stor trussel mot havmiljøet og er en god…