Økt turisme i kulturelt sensitive områder i Arktis

Prosjektet «Kultursensitiv turisme i Arktis» – ARCTISEN – har utviklet støtte til små og mellomstore bedrifter som tilbyr innovative reiselivsprodukter og -tjenester i Arktis. Prosjektet samlet ulike aktører som delte kunnskap og ferdigheter for å skape bedre forståelse i møter mellom lokalbefolkningen og turister.

Økning i turismen

Før COVID-19-pandemien vokste turismen raskt i de arktiske områdene. Dette gav uforutsette muligheter for å fremme lokal livsstil og vekst for små og mellomstore bedrifter. Samtidig viste det en begrenset kunnskap om urfolk og andre lokale kulturer i nordlige samfunn.

Det ble etterlyst en mer åpen, respektfull og sensitiv dialog mellom ulike reiselivsaktører og folk som bor i områdene. Prosjektpartnerne i Finland, Sverige, Norge, Canada og Danmark/Grønland har fremhevet den økende etterspørselen etter nye reiselivsprodukter og -tjenester og hvordan de drar veksler på de rike natur- og kulturressursene i regionen.

Undersøkelse blant reiselivsaktører i Arktis

ARCTISEN-teamet reiste i 2018 over Arktis for å gjennomføre intervjuer med reiselivsaktører. I tillegg til disse intervjuene, deltok turister i en undersøkelse om kultursensitive reiselivstjenester og produkter.

-Gjennom ARCTISEN ble det utviklet en bedre forståelse for de kulturelle aspektene ved turisme. Reiselivsaktørene må selv være premissgivere for utviklingen, sier Hilde Bjørkli, kompetanse og utviklingsleder ved NordNorsk Reiseliv, som er norsk prosjektpartner i ARCTISEN.

– For markedsapparatet er det viktig å legge til rette for at aktørene får fortelle sine egne historier og at gjestene får en god inngang til reiselivsopplevelsene, som bidrar til respekt og gir rom for økt kunnskap om arktiske kulturer.  ARCTISEN har utviklet gode verktøy som kan bidra til en slik utvikling, avslutter Bjørkli.

Hilde Bjørkli, daværende kompetanse og utviklingsleder ved NordNorsk Reiseliv, nå prosjektleder i Orinor.
Hilde Bjørkli, daværende kompetanse og utviklingsleder ved NordNorsk Reiseliv, nå prosjektleder i Orinor.

Intervjuene med reiselivsaktører gav også grunnlag for å se forskjeller mellom de ulike aktørene. En slik forskjell var at større aktører og aktører på steder med mye turister, i større grad ønsket seg retningslinjer for en kultursensitiv turisme. På små steder med mindre og lokale bedrifter, mente aktørene selv at dette ble ivaretatt ved at de selv var en del av lokalsamfunnet. Dette viser at det innen reiselivsnæringen ikke er en løsning som vil passe over alt. Tromsø med sin vekst i turisme, krever kanskje andre løsninger enn for eksempel Karasjok.

Dialog for å fremme samarbeid

ARCTISEN har gitt økt kunnskap om turisme og reiseliv i Arktiske strøk. Videre har prosjektet åpnet for dialog mellom ulike aktører slik at utvikling av produkter og tjenester innen reiseliv nå baserer seg mer på samarbeid.

Et resultatene er en oversikt over hva denne dialogen må inneholde:

Når dette gjennomføres i stor skala, vil det føre til et skift i turistnæringen. På den måten blir aktørene mer oppmerksom på lokale forhold – både de kulturelle og miljømessige. Målet er en bærekraftig og ansvarlig utvikling i arktiske områder etter pandemien og i tiden fremover.

Kulturell sensitivitet som kjerneverdi

Prosjektet ARCTISEN har introdusert kulturell sensitivitet som en kjerneverdi. Denne kjerneverdien styrer prosjektaktivitetene fra benchmarking til testbesøk, workshops og nettkurs. Disse aktivitetene har bidratt positivt til etablering av små og mellomstore bedrifter i reiselivsnæringen i Arktis.

Videre vil det reiselivsetableringer og til å gjøre sine stedsbaserte muligheter til levedyktige reiselivsbedrifter i nært samarbeid med et bredt spekter av reiselivsutøvere og -forskere over hele det arktiske området. Dette vil også bidra til et mer positivt forretningsklima for reiselivsbedrifter.

Ved å besøke prosjektets blogg kan du lese inspirerende tekster fra partnere og andre interessenter om reiselivsvirksomhet og utvikling. Prosjektet har samlet ulike publikasjoner her. Hvis du er interessert i hvordan prosjektbeskrivelsen ser ut på prosjektpartnernes egne språk, kan du lese dem her. Klikk på lenkene eller titlene ovenfor.

Benchmarking med reiselivsaktører på Grønland. Bilde: ARCTISEN
Benchmarking med reiselivsaktører på Grønland. Bilde: ARCTISEN

Gratis nettbaserte kurs for gründere

ARCTISEN-prosjektet har laget to gratis nettkurs. Disse tilbyr hjelp og veiledning til reiselivsgründere, arbeidere, utviklere, SMB-er, turistguider, studenter og alle som er interessert i spørsmål knyttet til kulturelt sensitivt i reiseliv. Kursene ønsker deg velkommen til en verden av kultursensitiv turisme i Arktis. Kursene ble lansert i 2021, og er gratis for alle.

Nasjonal bakgrunnsrapport for Norge

Det er utarbeidet en nasjonal rapport om samfunnsdeltakelse i samisk turisme i Norge og dets forhold til kulturell sensitivitet. Rapporten tar for seg i hvilken grad reiselivet garanterer deltakelse og myndiggjøring og kulturell sensitivitet. På hvilke måter kan urfolk og andre lokalsamfunn utnytte sin kulturarv og samtidsliv til å skape vellykkede reiselivsprodukter og -tjenester? Basert på intervjuer blant reiselivsaktører gir rapporten en oversikt og drøfting av kulturell sensitivitet i samisk reiseliv i Norge.

Du finner rapporten her: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-207-8

Prosjektpartnere

Universitetet i Lapland

UiT Norges arktiske universitet

NordNorsk Reiseliv as

Umeå Universitet

Ájtte – Fjell- og Samisk museum

Aalborg Universitet

Universitetet i Waterloo

World Indigenous Tourism Alliance (WINTA)

Bedriften Johit deltok i prosjektet ARCTISEN som assosiert partners på norsk side. Johtit var støttet av Sametinget, fylkene i Nord-Norge og Innovasjon Norge: https://samicultures.com/Sapmi