Fyller tanken med bananer

Fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har sammen med Oslo kommune vedtatt at de ønsker å samarbeide om å realisere potensialet for en velfungerende biogassverdikjede i Oslofjordregionen. Arbeidet er knyttet til Interreg-prosjektet Biogass2020, der et tredvetalls aktører i Norge, Sverige og Danmark samarbeider for å nå tilsvarende mål i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

På bussoppstillingsplassen Rabben, nær grensen mellom Skien og Porsgrunn, var det den 23. juni klart for åpning av Telemarks første fyllestasjon for biogass.

Magisk fabrikk med fantastisk produkt
– I Tønsberg har de en magisk fabrikk hvor de blander sammen matavfall og husdyrgjødsel. Ut av dette kommer det et fantastisk produkt, nemlig biogass, fortalte administrerende direktør i Skagerak Naturgass, Frode Halvorsen, i sin åpningstale.

Biogass er kjemisk sett det samme som naturgass. Begge deler er metangass, men der naturgassen hentes opp fra bunnen av Nordsjøen kommer biogassen fra organisk avfall. Biogass pekes på som et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren i Norge. I Grenland tiltaket det bidra til bedre luftkvalitet i byene, da drivstoffet gir langt lavere utslipp av sotpartikler og svevestøv. I tillegg er de nye bussene mer stillegående.

En annen fordel med biogassen er at den er tilnærmet luktfri. Ellen Sørby fra Norges astma- og allergiforbund setter pris på tiltaket.

– Dette er et godt stykke på vei til bedre luft i Grenland. Jeg vil også slå et slag for barna våre som ofte har større problemer med luftveiene enn oss voksne. Frisk luft for lungene er bra for ungene pleier vi å si.

Viktige fylkeskommuner
I den nye kontrakten mellom Nettbuss AS og Telemark fylkeskommune er det stilt krav om at minst halvparten av trafikken skal kjøres av busser med biogass på tanken.

Sørby stod for den offisielle åpningen av fyllestasjonen sammen med konsernsjef Knut Barland fra Skagerak Energi.

– Jeg vil rette en takk til fylkeskommunene i Vestfold og Telemark som har brukt anbudsmakten og stilt krav til bruk av biogass ved utlysning av nye busskonsesjoner. Så må jeg også få takke busselskapene for at de har tatt utfordringen, sa Barland.

Med «Restedyret» på jomfrutur
Den 28. juni ble 25 biogassbusser satt inn i ordinær drift i Grenland. De gule bussene er lette å få øye på i trafikken i regionen, men ellers er den eneste synlige forskjellen fra tradisjonelle busser et litt forhøyet tak, der det ligger seks gassflasker med til sammen 1920 liter komprimert biogass. For de reisende gir de nye bussene bedre komfort, sikkerhet og økt kapasitet da flere av bussene er lengre og med flere sitteplasser enn i dagens busser.

Én av bussene skiller seg ut: «Restedyret» tok med seg barna fra miljøfyrtån-barnehagen Frednes barnehage på jomfruturen. Med på turen var også Hans Edvard Askjer, fylkesvaraordfører i Telemark.

– Den synes jeg var skikkelig tøff. «Restedyret» spiser matavfallet vårt, som det blir promp av – og det drivstoffet som bussene går på, forklarte Askjer.

Restedyret-ingress_responsive_12
Restedyret gjør to ting: Spiser og promper. Det setter barna ved Frednes barnehage pris på. Foto: Telemark fylkeskommune

I Vestfold åpnet Skagerak Naturgass og Unibuss en tilsvarende fyllestasjon den 20. juni. Unibuss har gått til anskaffelse av 50 gassbusser som nå settes i trafikk i Tønsberg-området. Flesteparten av renovasjonsbilene i Vestfold har allerede gått på biogass en stund.