Reduserer klimaavtrykket i Vestfold

Fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har sammen med Oslo kommune vedtatt at de ønsker å samarbeide om å realisere potensialet for en velfungerende biogassverdikjede i Oslofjordregionen. Arbeidet er knyttet til Interreg-prosjektet Biogass2020, der et tredvetalls aktører i Norge, Sverige og Danmark samarbeider for å nå tilsvarende mål i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Gode busser
I Vestfold kan man snart markere en milepæl i arbeidet: 1 juli settes 50 nye biogassbusser i rute. De nye bussene får energien sin fra kortreist matavfall fra husholdninger og landbruksavfall.

– Med dette markerer vi oss i den nasjonale satsingen på fornybar energi, og vi ser nå et resultat av mange års arbeid for å få miljøvennlig kollektivtransport i Vestfold. Det er en sterk satsing i fylket på biogass, både som miljøtiltak og verdiskapingsinitiativ, sier Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.

I forrige uke var han med på jomfruturen for de nye og miljøvennlige bussene.

– Det er historiens aller første busstur på biogass i Vestfold med passasjerer om bord. Det er jo som å kjøre vanlig buss, men jeg vet at det er mye bedre for miljøet, sier Hønsvall.

At bussrutene i Tønsbergområdet nå skal betjenes av biogassbusser er et resultat av en politisk prosess i Vestfold fylkeskommune. Fylkestinget vedtok allerede i 2014 at 70 % av ruteproduksjonen i framtida skal baseres på biogass som drivstoff.

– Vi gleder oss veldig til å gi de reisende nye, flotte busser og enda mer miljøvennlig kollektivtransport. Vestfold fylkeskommune er langt fremme i satsningen på et miljøvennlig busstilbud i Norge, og det er vi svært stolte av å være en del av, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, som er bussoperatør på de aktuelle rutene.

Tilsvarende prioritering av biogass som drivstoff gjelder for busstransport blant annet i Grenland, i Fredrikstadområdet og i Stor-Oslo.

Klimavennlig – med komfort, sikkerhet og kapasitet som bonus
Biogass er klimanøytral gass produsert ved nedbrytning av organisk materiale som for eksempel matavfall fra husholdningen og husdyrgjødsel fra gårder. Biogassen fraktes i rørgate fra gassanlegget og ned til Unibuss sitt bussanlegg i Måkeveien i Tønsberg der de nye gassbussene blir tanket. Biogass gir en redusert klimapåvirkning på opp mot hele 90 prosent, sammenlignet med en ordinær dieselbuss.

– Med bruk av biogass reduserer vi utslippet av CO2 med over 4000 tonn årlig. For de reisende gir de nye bussene bedre komfort, sikkerhet og økt kapasitet da flere av bussene er lengre og med flere sitteplasser enn i dagens, sier Erik Gundersen, administrerende direktør i Vestfold Kollektivtrafikk.

Alle de nye bussene har siste og beste motorteknologien i markedet, som tilfredsstiller den strengeste utslippsnormen Euro 6. Det innebærer at bussen har mye lavere utslipp av NOx-gasser og svevestøv enn dagens busser i Vestfold.

biogass2020_logo_øks