Biogass2020 har skapt en skandinavisk biogassplattform

Biogass er en fantastisk energikilde, og samtidig et lysende eksempel på en sirkulær økonomi hvor vi bruker det vi etterlater oss til å skape klimasmart energi. Siden oppstarten i 2015 har Interreg-prosjektet Biogass2020 jobbet mot tre konkrete mål for et mer bærekraftig samfunn:

Nå er prosjektet i ferd med å gå inn for landing, og i sluttrapporten konkluderes det med at prosjektet langt på vei har nådd målsettingene. Her er noen av resultatene:

En presentasjon av alle aktiviteter og resultater fra prosjektet finner du i sluttrapporten. Ønsker du å vite mer, kan du fordype deg i de ulike delrapportene som er publisert i løpet av prosjektets levetid.