Tilbake

Biogass2020 har skapt en skandinavisk biogassplattform

Biogass2020 har bidratt til økt produksjon og bruk av biogass i Skandinavia.

Biogass er en fantastisk energikilde, og samtidig et lysende eksempel på en sirkulær økonomi hvor vi bruker det vi etterlater oss til å skape klimasmart energi. Siden oppstarten i 2015 har Interreg-prosjektet Biogass2020 jobbet mot tre konkrete mål for et mer bærekraftig samfunn:

  • Økt produksjon av biogass
  • Utvikling av ny teknologi og nye metoder
  • Økt bruk av biogass i transportsektoren

Nå er prosjektet i ferd med å gå inn for landing, og i sluttrapporten konkluderes det med at prosjektet langt på vei har nådd målsettingene. Her er noen av resultatene:

  • 16 nye fyllestasjoner for biogass er etablert, eller i ferd med å etableres. Ni av disse ligger i Norge (Horten, Bamble, Drammen, Larvik, Borge, Alnabru, Fredrikstad, Kilen og Tønsberg).
  • 11 nye produksjonsanlegg for biogass. Fire av disse ligger i Norge: Greve Biogass (Tønsberg), Norske Skog (Halden), VEAS (Slemmestad, Oslo) og Søndre Follo (Vestby).
  • Totalt har mer enn 20 kommuner og bedrifter besluttet innkjøp av mer enn 500 biogass-kjøretøy. I Norge investerer offentlige etater og bedrifter i til sammen 308 biogass-kjøretøy.

En presentasjon av alle aktiviteter og resultater fra prosjektet finner du i sluttrapporten. Ønsker du å vite mer, kan du fordype deg i de ulike delrapportene som er publisert i løpet av prosjektets levetid.

Tilbake