Tilbake

Søker norske partnere til sirlulærprosjekt

Midtjyske aktører søker svenske og norske partnere til Interreg-prosjekt innen sirkulærøkonomi.

Med økt bevissthet rundt klima- og miljøutfordringer har sirkulærøkonomien for alvor blitt satt på dagsorden i EU og Norge. Utfordringen er å utnytte vekst- og innovasjonsmulighetene som ligger i avfallet som produseres av offentlige og private virksomheter.

I Midtjylland i Danmark arbeider innbyggere, beslutningstakere og borgere allerede med å innføre sirkulære forretningsmodeller i avfallsstrømmene i regionen. Nå ser aktørene ut over landegrensene for ytterligere inspirasjon og muligheten til grenseoverskridende samarbeid med skandinaviske partnere.

Gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) kan offentlige og private virksomheter få støtte til prosjektsamarbeid om sirkulærøkonomi. Programmet er i full gang med å hente inn ideer, med mål om å arrangere et matchmakingevent allerede før jul.

Virksomhetene på Midtjylland søker samarbeid innen følgene områder:

  • Partnerskap mellom kommuner og produsenter for smartere innsamling av plast og emballasje.
  • Utvidet produsentansvar i plast- og emballasjesektoren.
  • Datainnsamling og digitalisering av renovasjonsbransjen.
  • Sirkulære sykehus – innkjøpskrav, sertifiseringer og avfallsstrømmer på sykehus.
  • Transportsektorens bidrag for å redusere emballasjebruk og forlenge holdbarheten på næringsmidler.

Har din organisasjon, kommune eller virksomhet ideer som kan styrke innsatsen for sirkulærøkonomien, kan du melde din interesse innen 5. november til Central Denmark EU Office.

Tilbake