Programstatus: Ikke startet

SENAVIS

Det finnes i dag sensorer som måler vannfilmtykkelse, men det mangler fortsatt teknologi for å måle hvor mye salt/kjemikalier ligger igjen. Slik teknologi er svært ettertraktet i bransjen fordi det…

EDIN – European digital nomads

Det er en utfordring for landlige regioner som Møre og Romsdal å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – særlig til tech-bransjer. Man har videre behov for å styrke besøksnæringen og tiltrekke…

Green Hydra

Green Hydra – Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem Sogndal kommune adresserer kommuneplanen som politikkinstrument i prosjektet. Planen har egne tiltak for å promotere hydrogen. Kommunen…

COMMIT

COMMIT – Low-Carbon SME Development and Transition Både Rogaland fylkeskommune og klyngen Energy Transition Norway med tilhold i Stavanger adresserer den regionale innovasjons- og næringsstrategien som politikkinstrument i prosjektet. På…

HYPERION

HYPERION vil styrke satsing på hydrogen i Rogaland

AirHerd

Områder med vanskelig tilgjengelige utmarksområder kan nå nås gjennom dronekameraer. Droner kan gjøre det lettere å finne, samle og drive rein. Økt bruk av droner kan redusere gjeternes CO2-utslipp. Dette…

NeTo-PFAS

New tools for managing PFAS challenge (NeTo-PFAS) Polyfluorerte alkyl forbindelser (PFAS) er høyt stabile miljøgifter som brukes som brannslukningingsmiddel på for eksempel flyplasser. Nesten alle mennesker har PFAS i blodet…

GENGREEN

GENGREEN-prosjektet støtter grønt entreprenørskap blant kvinner i bestemte regioner (Sør- og Midt-Österbotten, Lappland, Norbotten, Troms og Finnmark) gjennom flere aktiviteter: Målgruppen inkluderer nyutdannede, bedrifter i tidlig fase og modne bedrifter…