NeTo-PFAS

New tools for managing PFAS challenge (NeTo-PFAS)

Polyfluorerte alkyl forbindelser (PFAS) er høyt stabile miljøgifter som brukes som brannslukningingsmiddel på for eksempel flyplasser.

Nesten alle mennesker har PFAS i blodet på grunn av deres utbredte tilstedeværelse i blant annet grunnvann. I dag kan PFAS forurensninger bare håndteres gjennom lagring. Metoder for destruksjon av PFAS på steder for forurensning er ikke utviklet.

Dette prosjektet har som mål å utvikle teknologi som kan ødelegge PFAS-forbindelser i forurensede områder og løse problemet.

Norsk prosjekteier

UiT Norges Arktiske Universitet

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2024 - 31.12.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 17659 NOK

Total: 735719 €

Andre partnere

University of Oulu