Program: Grenseløst Samarbeid

Nye sjømatbedrifter vokser frem i Skagerrak

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Marin næringsutvikling er i…

Fossilfri grenseregion 2030

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere omstilling…

Marint Grenseforum Skagerrak

Gjennom samarbeid over grensen skal Skagerrak styrkes som et livskraftig  region for miljø og blå tilvekst. Samtidig skal prosjektet verne om det verdifulle naturmiljøet som nasjonalparkene utgjør. Videre skal prosjektet…

Unge muligheter

I prosjektet skal man bruke erfaringer fra tidligere Interreg-prosjekter til å utvikle en egen modell for samarbeid mellom skole og arbeidsliv for ungdomsbedrifter i videregående skole. Alle ungdomsbedrifter skal ha…

Kraftledninger

Gjennom prosjektet ønsker man å skape flere kontaktpunkter og bygge nettverk mellom skole og arbeidsliv. Nettverksbygging på lokalt, regionalt og interregionalt nivå er en forutsetning for å skape langsiktig og…

VITAL – For den gode helsen

I fremtiden vil det stilles enda tettere krav til samhandling mellom aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. For å få til dette må nye metoder og løsninger utprøves. Prosjektet VITAL sikter…

– Med Interreg skaper vi mer sammen!

Med god drahjelp fra Interreg-samarbeidet har Kunnskapsbyen Lillestrøm blitt en norgesledende kunnskapsklynge innen fornybar energi og velferdsteknologi.

RIS – Rural Innovation Stimulation

Prosjektets formål er å styrke konkurransekraften til oppstartsbedrifter utenfor storbyene. RIS skal utvikle en tilpasset investeringsmodell for bedrifter i en tidlig fase. Prosjektet ønsker også å utvikle en modell som…

Side 1 av 22
12345...22