VITAL – For den gode helsen

I fremtiden vil det stilles enda tettere krav til samhandling mellom aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. For å få til dette må nye metoder og løsninger utprøves. Prosjektet VITAL sikter på å utvikle digitale tjenester og produkter innenfor flere områder som fallpreventive løsninger, hørselsscreening og andre nyttige verktøy for helsearbeidere.

Prosjektet skal gjøres i samarbeid med SMB-er som vil bidra til å utvikle og teste løsninger. Dette vil på sikt bidra til flere innovasjoner i helsesektoren og styrke bedriftslivet i grenseregionen.

Norsk prosjekteier

Sunnaas sykehus

Prosjektperiode

01.06.2019 - 31.05.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 3 698 220 NOk

Total: 2 641 588 €

Andre partnere

Sunnaas Sykehus HF