Marint Grenseforum Skagerrak

Gjennom samarbeid over grensen skal Skagerrak styrkes som et livskraftig  region for miljø og blå tilvekst. Samtidig skal prosjektet verne om det verdifulle naturmiljøet som nasjonalparkene utgjør. Videre skal prosjektet utlede til varige arbeidsformer og møteplasser, både politisk og administrativt for å kunne følge opp innsatsområdene etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjektet har tre innsatsområder: Havsforvaltning, næringsutvikling og forskning og akademi.

Norsk prosjekteier

Viken fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 3 000 000 NOK

Total: 2 141 979 €

Andre partnere

Västra Götalandsregionen

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Tillväxt Norra Bohuslän

Tjärnö Maritime Laboratorium

Kristinebergs centrum för marin forskning och innovation

Strömstad og Tanum kommune