EEBAK

Prosjektet skal styrke kompetansen i grenseregionens kommuner om grønn samfunnsutvikling og energieffektivisering av bygninger i et arktisk klima. Gjennom oppfølging av lavenergihus i tre land skal aktørene i prosjektet kartlegge, vurdere og sammenligne ny teknologi og bygningsteknikk som er under utvikling. Ved å identifisere beste praksis skal prosjektet utarbeide og anbefale tiltak for redusert energiforbruk og forbedret inneklima i bygninger i arktiske strøk.

Norsk prosjekteier

NORUT

Prosjektperiode

01.01.2016 - 01.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 293 902 €

Total: 1 503 444 €

Andre partnere

LTU