Aktene

Interreg-prosjektet Aktene skal fungere som en start for et langsiktig samarbeid mellom Sïjti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt center i Tärnaby. Samarbeidet skal fokusere på den felles samiske kulturen. Prosjektet skal utgå fra dagens situasjon, men lære av tradisjonene og historien, og gjennom det styrke og levendegjøre regionens kultur og kulturarv for framtida. Prosjektet skal fungere samlende og videreutviklende gjennom arrangement, kurs og seminarer.

Hovedmålet med prosjektet er å danne grunnlag for et langsiktig samarbeid mellom Sijti Jarnge og Samisk center i Tärnaby. Det er et mål å ta tilbake området som en felles samisk bygd tross riksgrensa, der felles kulturarv, inklusive språket, skaper forutsetninger for at både innbyggerne i området og de to samiske sentrene skal vokse.

Norsk prosjekteier

Sïjti Jarnge

Prosjektperiode

01.07.2017 - 30.06.2020