Interreg Nord: Tolv av tjue søknader har norsk deltakelse

Det er klart etter at programmet har summert søknadene som kom inn innen fristen 4. september. Oversikt over hvilke prosjekter som har søkt om støtte finner du her.

Nå skal styringskomiteene i programmet starte vurderingen om prosjektsøknadene er i samsvar med programmets mål for utviklingen i de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland.  Interreg Nord-programmets prioriteringer av hvilke prosjekter som får EU-støtte og norske Interreg-midler kunngjøres senere i år.

Sjuende søkerunde i Nordprogrammet er åpent mellom 1 november 2017 og 31 januar 2018.

Om Interreg Nord
Interreg Nord legger til rette for grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Fram mot 2020 skal programmet styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet. Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor forskning og innovasjon, konkurransekraft, miljø og ressurser og sysselsetting.