C3TS – Arctic platform to create, 3D-print and sell

Prosjektet skal utvikle et avansert samarbeidsplattform som støtter den regionale industrien i implementering av 3D-printing teknologi med spesielt fokus på metall produkter. Produksjon av metall produkter har stor betydning for region når det gjelder eksport og sysselsetting. Samtidig ønsker man å redusere de miljømessige aspektene fra industrien, Potensialet for økt konkurranseevne gjennom innovasjon vurderes som høy, men samtidig er utfordringer store for å oppnå dette.

Prosjektet skal bidra til å øke den internasjonale konkurranseevnen til SMB i verkstedindustrien ved å innføre 3D-printing i metall som ny produksjonsteknologi. Dette forventes å gi mer innovative konstruksjonsdesign, redusere produksjonskostnadene og føre til mindre miljøpåvirkninger. Prosjektet skal også se på et nytt resirkuleringsteknologi der man smelter ned metallbiter ved bruk av en laserstråle for så å bygge nye produkter samt se om det er mulig å bruke metallmalmpulver for å skape nye produkter.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Tromsø, Camopus Tromsø

Prosjektperiode

01.08.2017 - 31.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 853 035 Kjell

Total: 927 182 €

Andre partnere

Oulu Universitet