Har gitt flere bedrifter på Nordkalotten nye forretningsmuligheter

Nordic Business Support (NBS) er et grenseregionalt prosjekt for små-og mellomstore bedrifter (SMB) i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland. Prosjektet som avsluttes i disse dager, har hatt som formål å legge til rette for bedre samarbeid mellom næringslivet på Nordkalotten. Blant annet ved å øke forståelsen for regionale likheter og ulikheter innen næringsstruktur og forretningskultur, styrke samarbeidet mellom SMB i regionen, samt tilrettelegge for grenseregionalt klyngesamarbeid.

Prosjektet er en del av Interreg Nord med Bedriftskompetanse AS som norsk partner i samarbeid med Business Oulu i Finland og Norrbottens Handelskammare i Sverige.

Resultert i nye utviklingsmuligheter
En stor del av virksomheten har vært å tilrettelegge for skreddersydd «matchmaking», eller forretningsmøter, mellom små-og mellomstore bedrifter i regionen. Programmet opplyser at totalt 71 bedrifter har deltatt på slike grenseregionale forretningsmøter.

Anita Andresen fra Bedriftskompetanse AS forteller at tilbakemeldingene fra bedriftene selv har vært positive.

– Flere bedrifter opplyser at de har økt sine kunnskaper om nye markeder, internasjonalt nettverk og realisert konkrete forretningsmuligheter. Samtidig er det langt flere som har potensial over landegrensene. Nordic Business Support har vært ett lavterskel tilbud for bedrifter som ønsker å prøve ut nye markeder og nye samarbeidspartnere. Vi skulle ønske at langt flere så mulighetene som ligger i et øst/vest-perspektiv, sier Andresen.

Disse tilbakemeldingene bekreftes også av den eksterne evalueringen som har blitt gjennomført. 90 prosent av bedriftene har utvidet nettverket sitt, 79 prosent har fått nye forretningsmuligheter, 77 prosent har funnet nye markeder, 45 prosent har utviklet nye produkter, og 23 prosent har økt antall ansatte.

Grenseregionalt klyngesamarbeid
Prosjektet har også hatt en målsetning om å tilrettelegge for grenseregionalt klyngesamarbeid med særlig fokus på kompetansebygging og kapasitetsoverføring. NBS har blant annet bidratt til økt samarbeid og videreutvikling av bygg-og anleggsklynger i Alta, Tromsø og Oulu.

NBS har hatt et særlig fokus på spillindustrien som er langt mer utviklet i nordlige deler av Sverige og Finland enn i Nord-Norge. Her er potensialet stort for kompetanseheving. NBS har blant annet vært med på å arrangere spillsamlinger og workshoper som Tromsø Game Jam, Oulu Game Lab og Boden Game Jam. Alle arrangementene har hatt god deltagelse fra rundt 130 personer innen spillutvikling, grafisk design og programmering.

Internasjonalisering
Andresen forteller at internasjonalisering er en langsiktig prosess hvor både inntreden og kunnskap om et nytt marked, samt relasjonsbygging er krevende.

– Uavhengig av bedriftens behov, utfordringer og muligheter, krever internasjonalt samarbeid mer tid og ressurser enn i hjemmemarkedet. Interreg Nord-programmet har vært et avgjørende verktøy for internasjonalisering, forteller Andresen.

Interreg Nord
I programperioden 2014-2020 støtter Interreg Nord grenseoverskridende samarbeid for å styrke den økonomiske og sosiale utviklingen i nordområdene, samt regionens konkurransekraft og attraktivitet. Programmet omfatter Nord-Norge, Nord-Sverige, Finland og Sápmi.